فهرست مراکز نگهداری
 
فهرست الفبایی مراکز
ردیف تصویر مرکز نام مرکز عنوان انگلیسی مکان نشانی الکترونیکی
1 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران The National Library and Archives of I. R. IRAN آسیا - ایران - تهران http://www.nlai.ir/en/web/eng
2 کتابخانه دانشگاه پرینستون Princeton University Library آمریکا - ایالت نیوجرسی https://dpul.princeton.edu/islamicmss
3 کتابخانه دانشگاه منچستر The University of Manchester Library اروپا - بریتانیا - منچستر https://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/view/all
4 کتابخانه دولتی برلین Staatsbibliothek zu Berlin اروپا - آلمان - برلین https://digital.staatsbibliothek-berlin.de
5 کتابخانه ملی فرانسه La Bibliothèque nationale de France اروپا- فرانسه - پاریس https://gallica.bnf.fr/accueil/en/content/accueil-en?mode=desktop
6 کتابخانه واتیکان Biblioteca Apostolica Vaticana اروپا- واتیکان https://digi.vatlib.it/mss
7 کتابخانه و موزه چستربیتی Chester Beatty اروپا - ایرلند- دوبلین https://viewer.cbl.ie/viewer/index
8 موزه هنر والترز The Walters Art Museum آمریکا - ایالت مریلند https://art.thewalters.org/browse/category/islamic-manuscripts
برای مشاهده اطلاعات کامل مراکز٬ بر روی نام مرکز کلیک کنید.
 
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.