فهرست نسخه های هنری
 
فهرست موضوعی
   

 

فهرست الفبایی
ردیف تصویر عنوان نسخه(تاریخ کتابت) کاتب نگارگر محل نگهداری شماره بازیابی
1 اسرارنامه، منطق الطیر، الهی‌نامه، مصیبت‌نامه (۱۰۲۴ق)

«محمود بن حاجی محمد»

-

Ms. ۸۲
2 انوار سهیلی (۱۲۶۴ق)

-

Ms. ۰۲
3 بابرنامه: گزیده (قرن ۱۰ق)

-

-

Ms. ۰۳
4 بوستان سعدی (قرن ۹ق)

-

-

Ms. ۳۹
5 تاریخ دلگشای شمشیرخانی (قرن۱۳ق)

-

-

Ms. ۰۱
6 تاریخ نگارستان (۹۷۶ق)

-

-

Ms. ۰۴
7 ترجیع‌ بندهای جامی (۹۹۸ق)

-

Ms. ۰۵
8 تشریح البدن (بی‌تا)

-

-

Ms. ۶۷
9 تیمورنامه هاتفی (‌ق‍رن‌ ۱۰ق‌)

-

Ms. ۰۶
10 خمسه امیرخسرو دهلوی (۹۳۵ق)

-

Ms. ۰۸
11 خمسه امیرخسرو دهلوی (۱۰۰۶ق‌)

دهرمداس، نارسینگ،مسکین، مکند،

سورداس گجراتی، لعل چند،

 منوهر، سانوله،  فرخ‬، علیقلی، جگنات.

Ms. ۰۷
12 خمسه امیرخسرو دهلوی، مثنوی قران سعدین، نه سپهر: گزیده (۱۰۱۷ق)

-

-

Ms. ۰۹
13 خمسه نظامی گنجوی (۷۶۷ق)

محمد عبداللطیف محمد العقاقیری الشیرازی 

-

Ms. ۶۰
14 خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۸۲۴ق)

-

Ms. ۶۱
15 خمسه نظامی گنجوی (۸۴۸-۸۴۹ق)

-

-

Ms. ۴۷
16 خمسه نظامی گنجوی (۸۸۵-۸۸۶ق)

-

-

Ms. ۱۰
17 خمسه نظامی گنجوی (۸۹۲ق) Ms. ۱۱
18 خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق)

-

-

کتابخانه ملی فرانسه و دانشگاه استراسبورگ

Ms. ۶۵
19 خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق)

-

-

Ms. ۷۰
20 خمسه نظامی گنجوی (۸۹۷ق)

محمدبن نصرالله بن فضل الله مرشد الشیرازی

-

Ms. ۵۵
21 خمسه نظامی گنجوی (۹۲۲ق) Ms. ۱۲
22 خمسه نظامی گنجوی (۹۲۳- ۹۲۴ق)

-

Ms. ۱۳
23 خمسه نظامی گنجوی (۹۳۴-۹۳۵ق )

-

Ms. ۱۴
24 خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۹۴۴ق)

میر علی کاتب (میرعلی هروی)

محمود مذهب

Ms. ۷۵
25 خمسه نظامی گنجوی (۹۶۸ق)

خیرالله بن حسین گلابی «کلابی» شوشتری

Ms. ۵۸
26 خمسه نظامی گنجوی (۹۷۱ق)

-

Ms. ۱۵
27 خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق)

-

-

Ms. ۱۶
28 خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق)

-

-

Ms. ۵۰
29 خمسه نظامی گنجوی (۱۰۵۹ق)

-

Ms. ۱۷
30 خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌۱۱ق)

-

-

Ms. ۱۸
31 خمسه نظامی گنجوی: برگزیده (۱۰۰۴ق)

دهرم داس، بیم کجراتی،

 سانوله، نانها‬‬‬،  شیوداس.

Ms. ۱۹
32 خمسه نظامی گنجوی، خمسه امیرخسرو دهلوی و تیمورنامه هاتفی: مجموعه شعر (ق‍رن‌ ۱۰ق)

-

-

Ms. ۲۰
33 دیوان امیرشاهی (قرن ۱۰ق)

میرعماد الحسینی 

-

Ms. ۸۱
34 دیوان جامی (ق‍رن‌ ۱۰ق)

-

Ms. ۲۱
35 دیوان حافظ (۹۱۸ق)

-

Ms. ۲۲
36 دیوان حافظ (۹۲۶ق)

-

-

Ms. ۵۱
37 دیوان حافظ (۹۴۶ق)

-

-

Ms. ۲۳
38 دیوان حافظ (۹۵۹ق)

-

-

Ms. ۲۴
39 دیوان حافظ (ق‍رن‌ ۱۰ق)

-

-

Ms. ۲۵
40 دیوان حافظ (ق‍رن‌ ۱۰ق)

-

-

Ms. ۲۶
41 دیوان حافظ (ق‍رن‌ ۱۱ق)

-

-

Ms. ۲۷
42 دیوان حافظ (۱۲۰۲ق)

-

-

Ms. ۲۸
43 دیوان حافظ (۱۲۱۰ق)

غلام محمدی معروف به ملامحمدقاسم همدانی

-

Ms. ۲۹
44 دیوان حافظ (قرن ۱۳ق)

-

-

Ms. ۳۰
45 دیوان حسن دهلوی (۱۰۱۱ق)

-

Ms. ۳۱
46 سوز و گداز (۱۰۶۸ق) Ms. ۳۲
47 شاهنامه‌ فردوسی (۸۴۸ق)

محمدالسلطانی

-

Ms. ۷۳
48 شاهنامه‌ فردوسی (۹۰۵ق)

محمود معصوم بن سلطان محمد الهروی

-

Ms. ۷۱
49 شاهنامه فردوسی (۹۴۹ق)

-

-

Ms. ۴۹
50 شاهنامه فردوسی (۹۹۸ق)

-

Ms. ۵۳
51 شاهنامه‌ فردوسی (قرن ۱۰ق)

-

-

Ms. ۶۶
52 شاهنامه فردوسی (ق‍رن‌۱۰ق). برگزیده

-

-

Ms. ۳۳
53 شاهنامه‌ فردوسی (۱۰۰۲ق)

یوسف بن حسین بن یوسف کاتب جهرمی

 

-

Ms. ۷۹
54 شاهنامه فردوسی (۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق)

-

Ms. ۳۵
55 شاهنامه فردوسی (۱۰۲۸ق)

-

-

Ms. ۵۹
56 شاهنامه‌ فردوسی (قرن ۱۱-۱۳ق)

-

-

Ms. ۶۲
57 صفات العاشقین (۹۷۸ق)

-

Ms. ۴۰
58 عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (۸۶۵ق)

 

عبدالله ولد علی بیک دماوندی

 

-

Ms. ۷۶
59 عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (ق‍رن‌۱۰ق)

-

-

Ms. ۳۷
60 عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (۱۰۴۱ق)

-

-

Ms. ۶۸
61 عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (۱۳۲۴ق)

علی محمد بن جعفر ابوالحسن نائینی المصاحب

-

Ms. ۸۰
62 غرایب الدنیا ( ۱۰۲۲ق)

-

-

Ms. ۳۸
63 قرآن. برگزیده (قرن ۳ق)

-

-

Ms. ۳۶
64 قرآن. برگزیده (قرن ۳ق)

-

-

Ms. ۴۸
65 قرآن. برگزیده (اواخر قرن ۳ق و احتمالاً قرن ۵ق)

-

-

Ms. ۵۲
66 قرآن (۳۹۱ق)

-

Ms. ۵۴
67 قرآن. برگزیده (قرن ۵ -۶ق)

-

-

Ms. ۶۴
68 قرآن. برگزیده (قرن ۶ق)

-

Ms. ۶۹
69 قرآن (قرن ۶ق)

-

-

Ms. ۷۴
70 قرآن (۶۷۷ق)

حسن بن جوبان بن عبدالله القونوی

-

Ms. ۸۳
71 قرآن (۶۸۸ق)

-

Ms. ۵۷
72 قرآن (ق‍رن‌ ۹ق)

-

-

Ms. ۴۵
73 قرآن (۹۸۶ق)

مظفربن عبدالله الحسنی المازندرانی

-

Ms. ۷۸
74 قرآن (ق‍رن‌ ۱۰ق)

-

Ms. ۶۳
75 قصص الانبیاء (۹۸۴ق)

-

-

Ms. ۸۴
76 کلیات سعدی (۹۲۶ق)

-

-

Ms. ۴۴
77 کلیات عرفی شیرازی (۱۰۳۸ق)

-

Ms. ۴۶
78 گلشن راز (۹۹۴ق)

مظفرحسین الکاتب الهروی

-

Ms. ۸۵
79 مثنوی معنوی (۱۰۷۳ق)

-

-

Ms. ۴۱
80 مجلس تعزیه احمد صفاح (۱۳۳۲ق)

ملا غلامحسین بن ملا شریف 

-

Ms. ۷۲
81 مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک (۱۳۱۵ق)

 آقا سید اسماعیل پسر آقا سید رسول 

-

Ms. ۷۷
82 مرقعات: آلبوم خوشنویسی و نگارگری فارسی (ق‍رن‌ ۱۰- ۱۴ق)

سلطان مراد الحسینی، سلطان‌علی مشهدی،

محمدحسین، نعمت الله مشهدی، محمد اصغر، 

محمدزمان، میرعلی، شاه محمد مشهدی.

-

Ms. ۳۴
83 موسیقی الکبیر(۸۶۶ق)

 احمدبن محمد اسحاق

-

Ms. ۵۶
84 مهر و مشتری (۸۸۱ق)

مرشد الکاتب شیرازی          

-

Ms. ۴۲
85 یوسف و زلیخا (ق‍رن ۱۰ق)

-

-

Ms. ۴۳
برای مشاهده اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌ها٬ بر روی عنوان نسخه کلیک کنید.
 
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.