اخبار > گزارش نشست مطبوعاتي و راديوـ تلويزيوني همايش سلطان محمد


گزارش نشست مطبوعاتي و راديوـ تلويزيوني همايش سلطان محمد

 

نشست مطبوعاتي و راديوـ تلويزيوني همايش بين المللي سلطان محمد روز سه شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه جاري با حضور دكتر بهمن نامور مطلق (دبير فرهنگستان هنر و دبير كل همايش)، محسن زارع (دبير اجرايي)، مهندس عبدالمجيد شريف زاده (دبير علمي همايش) و محبوبه پلنگي (مدير كل روابط عمومي فرهنگستان هنر) در مركز فرهنگي هنري صبا برگزار شد.

 نشست مطبوعاتي و راديوـ تلويزيوني همايش بين المللي سلطان محمد روز سه شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه جاري با حضور دكتر بهمن نامور مطلق (دبير فرهنگستان هنر و دبير كل همايش)، محسن زارع (دبير اجرايي)، مهندس عبدالمجيد شريف زاده (دبير علمي همايش) و محبوبه پلنگي (مدير كل روابط عمومي فرهنگستان هنر) در مركز فرهنگي هنري صبا برگزار شد.


دكتر بهمن نامور مطلق در آغاز به تشريح اهميت، اهداف و ابعاد همايش سلطان محمد و لزوم توجه به چهره هاي فرهنگي وهنري و انديشمندالن و فرزانگان هنر اين مرز و بوم پرداخت و گفت: " هدفمان از برگزاري همايش سلطان محمد بازنگري و بازشناسي هويت هنري در تاريخ هنر و فرهنگ كشورمان است و فرهنگستان هنر با اين نگاه به تجليل و گراميداشت شخصيت هاي فاخر وارزشمندي مي پردازد كه به نوعي در حوزه هاي مختلف زمينه ساز جريانات فكري وهنري بوده اند" وي افزود: بعد از كمال الدين بهزاد و صفي الدين ارموي، سلطان محمد سومين شخصيتي است كه فرهنگستان هنر به بزرگداشت و تجليل از آنها مي پردازد"

دبير كل همايش سلطان محمد با اشاره به ابعاد تاثير گذاري اين نگار گر و هنرمند برجسته عنوان كرد:"سلطان محمد يكي از نگارگران برجسته تاريخ ايران است كه متاسفانه به دليل فقدان متون پژوهشي و فعاليتهاي تحقيقي ومطالعاتي لازم ناشناخته مانده است.

نامور مطلق خاطر نشان ساخت : " در اين گونه همايش ها ،كوشش مي شود ميان هنرمندان معاصر و شخصيت ها و هنرمندان فاخر گذشته ارتباط مناسب برقرار شود وفضاي گفت و گو و تبادل انديشه و طرح ديدگاهها و نگاهه فراهم آيد." دبير فرهنگستان مي كوشد با همكاري نهاد ها و مراكز ديگر، برنامه هاي متنوع وگوناگوني را در نظر بگيرد كه بخشي از آنها در قالب همايش هاي مقدماتي و هم انديشي ها در شهرهاي تبريز، اصفهان، قزوين و مشهد انجام شد و قسمت اصلي وعمده آن را پيش رو داريم كه طي روز هاي نوزدهم، بيستم، بيست و يكم و بيست ودوم ارديبهشت در تهران وتبريز به اجرا در مي آيد" .

وي ميز گردهاي تخصصي، جلسات سخنراني، برپايي نمايشگاههاي هنري هم زمان، انتشارات آثار هنري، علمي، چاپ سه شماره بولتن روزانه، ساخت فيلم وموسيقي ويژه و... را از جمله برنامه هاي همايش سلطان محمد عنوان كرد و اظهار داشت :" چهار نمايشگاه هنري به موازات همايش با عناوين «خيال ايراني»، «سيمرغ»، «معراج» و «نگاه نگار» در مركز فرهنگي وهنري صبا بر پا مي شود. همچنين، آثاري چون « سيماي سلطان محمد نقاش»،«مكتب مگار گري تبريز»، « سير تحول نقاشي ايران سده 16 ميلادي»، « مروري بر نگار گري ونقاشي ايراني» و « مجموعه خيال ايراني» از جمله كتابهاي منتشره هستند كه ضمن همايش در دسترش علاقه مندان قرار خواهد گرفت."

وي در بخش ديگري از صحبتهايش در خصوص ضرورت بستر سازي و زمينه چيني جهت بهره برداري گسترده تر از همايش، به اجراي برنامه هاي " هم انديشي استاني" اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: " در استقبال از همايش سلطان محمد از سوي فرهنگستان هنر با همكاري برخي سازمان ها و مراكز استاني، چهار هم انديشي يك روزه در شهر هاي تبريز، اصفهان، مشهد و قزوين برگزار شد كه با سياست تمركز زدايي و پايتخت زدايي فعاليتهاي پژوهشي پيش بيني گرديد."

دبير كل همايش با سودمند خواندن هم انديشي ها در استانها، افزود: " براي اينكه تحقيقات در خصوص سلطان محمد «ناتمام» تمام نشود، در بدرقه همايش اصلي ، چند برنامه هم انديشي در استانهاي فارس، مازندران، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان پيش بيني كرديم."

وي با اشاره به گستردگي و گوناگوني برنامه هاي همايش در تبريز، نام گذاري يك خيابان به نام سلطان محمد نقاش، نصب لوح يادبود سلطان محمد در مقبره دو كمال و برگزاري چند نمايشگاه نگار گري و نقاشي را از برنامه هاي مورد نظر عنوان كرد و يادآور شد:" فرهنگستان هنر و سازمان ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي در حال جست وجو و كاوش هستند تا نشاني از اين نگار گر بزرگ و خيال انگيز ترين نگار گر تاريخ ايران پيدا شود."

در ادامه اين نشست مهندس عبدالمجيد شريف زاده، دبير علمي همايش، در خصوص لزوم برگزاري همايشهاي فرهنگي ـ علمي براي شخصيت هاي فاخر وهنرمندان برجسته تاريخ گفت: " هنرمندان و فرزانگانم در تاريخ هنر ايران به مثابه شناسنامه هاي فرهنگي وهنري ايران هستند و شايسته است با ارج گذاري به اين گنجينه هاي هنري، زمينه هاي الهام بخش و تاثير گذاري در پي ريزي فعاليتهاي ساختارهاي فرهنگي و هنري براي هنرمندان معاصر مان فراهم سازيم."

وي تصريح كرد " متاسفانه در طي سالهاي گذشته، حركت جدي وفعاليت حشاب شده سازمان يافته اي كه شايسته چهره هاي ماندگار تاريخ هنر ومناسب نام و آوازه شان باشد صورت نگرفته است ونوعي غفلت و بي توجهي در اين زمينه احساس مي شد ."

مهندس شريف زاده ادامه داد: " خوشبختانه با تاسيس فرهنگستان هنر در پرتو اهتمام و مساعي رياست فرهنگستان و توجه و مساعدت اساتيد دلسوز در اين حوزه، فعاليتها و حركت هاي اميد بخشي آغاز شده كه آغاز آن با همايش كمال الدين بهزادبود و اكنون هم همايش سلطان محمد را پيش رو داريم."

به اعتقاد وي، سلطان محمد يكي از نگار گران بي نظير تاريخ نگارگري ايراني است كه متناسب جايگاه ونام و شايستگي اش مورد توجه قرار نگرفته و امروزه از اين هنرمند شناخت بسيار محدودي وجود دارد و حتي در حوزه هاي پژوهشي وتحقيقي هم در اين باره كمتر پژوهش شده است .

دبير علمي همايش سلطان محمد اين كنگره علمي را فرصت مغتنمي خواند تا از رهگذر آن، نگاه جامع تر وعميق تري به اين هنرمند وآثارش توسط محققان ، پژوهشگران و هنرمندان صورت پذيرد.

وي اظهار داشت: " همايش اين فرصت را فراهم آورد تا ما بتوانيم با ارائه فراخوان از تمامي پژوهشگران و هنرمندان برجسته كشور دعوت به عمل آوريم تا به پژوهش در آثار واحوال سلطان محمد بپردازند."

مهندس شريف زاده از دكتر مهر انگيز مظاهري (عضو هيئت علمي دانشگاه الزهراء )، دكتر سوسن بياتي(عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)، دكتر يعقوب آژند(عضو هيئت علي دانشگاه تهران )، دكتر بهمن نامور مطلق (دبير فرهنگستان هنر)، دكتر احمديان (معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر)، دكتر حبيب ا... درخشاني (عضو فرهنگستان)، دكترمهدي حسيني(عضو هيئت علمي دانشگاه هنر) و استاد مجيد مهرگان (نگار گر برجسته )به عنوان اعضاي هيئت علمي همايش بين المللي سلطان محمد نام برد وخاطر نشان ساخت:"در كنار اين چهره هاي صاحب نظر همواره از حضور، همراهي و مشاوره اهل فن به ويژه دكتر اكبرتجويدي و استاد عباد ا... بهاري برخوردار بوده ايم."

وي با بيان اينكه فراخوان مقالات همايش براي پژوهشگران و محققان در قالب سه حوزه " پژوهش در احوال سلطان محمد"، " تجزيه و تحليل آثار وي " و " موضوعات تطبيقي " صورت گرفته، عنوان كرد:" در مجموع، حدود 40 مقاله از محققان و پژوهشگران داخلي و 20 مقاله خارجي از كشور هاي آمريكا، فرانسه، مصر، ازبكستان، تاجيكستان، آذربايجان، آلمان و انگلستان به دبير خانه همايش ارسال شده است كه از اين تعداد ، 17 مقاله داخلي و 10 مقاله خارجي مورد تاييد قرار گرفته است."

دبير علمي همايش با اشاره به كمتر بودن مقالات رسيده در مقايسه با همايش كمال الدين بهزاد، اظهار داشت :" سلطان محمد به دليل ناشناخته ماندن چندان مورد تحقيق و پژوهش قرار نگرفته است و اميدواريم اين حركت آغازي باشد براي فعاليت هاي پژوهشي گسترده تر ."

وي با اشاره به چاپ كتابهاي مختلف و ارائه كردن آن به علاقه مندان با آغاز همايش،ياد آور شد:" علاوه بر اين آثار،برنامه ريزي براي چاپ چند كار پژوهشي نيز از برنامه هاي آتي فرهنگستان هنر است كه از جمله آن پژوهش ها « معراج نگاره هاي نقاشي ايران» و «نسخه هاي مصور مكتب تبريز» است."

مهندس شريف زاده گفت:" خوشبختانه در حوزه هاي مختلف، فعاليتهاي متنوع و گسترده يي آغاز شده است و اميدواريم در طول سال ، سلطان محمد، اين نگار گر بزرگ تاريخ هنر ايران ،مورد بررسي و مطالعات جدي واقع شود و شناخت اين هنرمند با پايان همايش پايان پذيرد."

وي همكاري با كانون پرورش فكري وكودكان و نوجوانان را ازجمله برنامه هاي پيش بيني شده براي معرفي اين هنرمند و آثارش ذكر كرد وافزود : " در اين زمينه،هماهنگي هاي لازم صورت گرفته است تا از طريق مراكز كانون در سطح كشور،مفاهيم نگارگري و شخصيتهاي فاخر و تاثير گذار را ادامه مي دهد و همايش بعدي ما سال آينده به رضا عباسي و مكتب هنري اصفهان اختصاص دارد ."

وي افزود: " شايسته است در اين جا از تمامي سازمان ها و مراكزي كه فرهنگستان را در برگزاري اين همايش همراهي كردند تشكر كنيم؛ از جمله : موسسه فرهنگي وهنري صبا، معاونت پژوهشي وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، كميسيون يونسكو، بنياد رودكي،سازمان صدا وسيما، استانداري آذربايجان شرقي، دانشگاه هنرتبريز،مسئولان شهر تبريز، اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي قزوين ، آستان قدس رضوي و..."

 
 
 

زمان انتشار: يکشنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٨٤ - ٠٩:٤٧ | نسخه چاپي

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
اخبار
اخبار موسسات و زیرمجموعه ها
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.