آثار صادق تبریزی
             

100×150 سانتی متر
رنگ و روغن روی بوم
  100×100 سانتی متر
رنگ و روغن روی بوم
 


             
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.