صادق تبریزی
صادق تبریزی (1317ـ1396ش)

صادق تبريزي، نقاش و سفالگر ایرانی، با توجه به نوع آثار و كاربرد نقوش و خطوط ایرانی و رنگ‌های سنتي و آذيني، از نمایندگان شاخص نقاشی سقاخانه و نقاشی‌خط شناخته می‌شود. او در دوره‌های مختلف کار هنری‌اش همواره از آموخته‌ها و تجربیاتی که در عرصه‌های خوش‌نويسي و نگارگری و نقاشي کسب کرده بود برای ارائه چشم‌اندازي تازه بهره گرفت. تبریزی از دهه 1340، نقاشی‌هایش را با نقش‌مایه‌های نگارگری، نقوش تزیینی و نوشته‌های دستی یا منقوش انباشت. در ادامه، ترکیب‌بندی‌های موجز و انتزاعی با ریتم عناصر خوش‌نویسی بر زمینه‌ای از پوست دباغی‌شده خلق کرد.

کنشِ خودانگیخته و زبان نشانه‌ای او در سال‌های اخیر، منجر به تجربه‌هایی جدیدتر در تلفیق خط و نقاشی شد. آثار این دوره صادق تبریزی را منحنی‌های درهم‌بافته‌ای که تداعی‌کننده «سیاه‌مشق»هاست تشکیل می‌دهد؛ نقش‌هایی که با رنگ روغن روی بوم نقش بسته و فضاهای میان آنها با ورق طلا پوشانده شده است.

منبع

پاکباز، رویین، (1395)، دایرة‌المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر، صص 462ـ463.


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.