همایش اقتباس و هنر

نشست اول

فایل صوتی 

نشست دوم

فایل صوتی 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.