فایل صوتی نشست تخصصی«آموزش پژوهش هنر»

سخنرانی محمدعلی خبری

فایل صوتی

سخنرانی بهنام زنگی

فایل صوتی

سخنرانی میثم یزدی

فایل صوتی

پرسش و پاسخ

فایل صوتی

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.