آرم فرهنگستان هنر
سرسنگینام و نام خانوادگی :

مجید سرسنگی

محل و تاریخ تولد :

تهران، اول اسفند 1346

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تحصیلات:

- کارشناسی، 1370، هنرهای نمایشی، تهران؛

- کارشناسی ارشد، 1373، بازیگری و کارگردانی، تربیت مدرس؛

- دکتری، 1382، ادبیات نمایشی، دانشگاه مرکزی انگلستان در بیرمنگهام.


کتاب‌های تألیفی:

- مجید سرسنگی، «محیط تئاتری و رابطه ی بازیگر و تماگر در نمایش دینی.» : افراز، 1392؛

- مجید سرسنگی، میر علیرضا دریا بیگی و سعید نیکورزم. «بوطیقای پسامدرن» : دریابیگی، 1394؛

-  میرعلیرضا دریابیگی، مجید سرسنگی و محمدرضا شریف زاده. «جستارهایی در باب هنر 4»، تهران: دریابیگی، 1394؛

-  مجید سرسنگی، «نمایشنامه نویسی در ایران (1) از دوران کهن تا پایان دوره ی قاجار»، تهران: انتشارات دریابیگی، 1394؛

- مجید سرسنگی، میرعلیرضا دریا بیگی و سعید نیکورزم. «پدیدارشناسی تئاتر و درام» تهران: انتشارات دریابیگی، 1394.


کتاب‌های ترجمه شده:

- مجید سرسنگی، «اشکال کلاسیک تئاتر در آسیا»، تهران: انتشارات افراز، 1393؛

- مجید سرسنگی، «تئاتر مدرن در نظریه و عمل»، تهران: نیستان، 1394؛

- مجید سرسنگی، «مدیریت تئاتر؛ تولید و مدیریت هنرهای اجرائی»، تهران: موسسه نشر شهر، 1397.کتاب های غیر از تالیف و ترجمه:

- مجید سرسنگی. «نقدنامه شماره 2»، تهران: مرکز چاپ نشر شهر، 1391؛

- مجید سرسنگی. «نمایشگان»، تهران: دریابیگی، 1392؛

- مجید سرسنگی. «مجری طرح دایره‌المعارف هنر تشیع»، تهران: هنر، 1393؛

- مجید سرسنگی . «نقدنامه شماره 5»، تهران: مرکز چاپ موسسه نشر شهر، 1393؛

 - مجید سرسنگی و فرناز تبریزی. «جایگاه و نقش ترامتنیت و نشانه‌شناسی شرح صحنه در ادبیات نمایشی با نگاهی به نمایشنامه‌های تک پرده‌ای تنسی ویلیامز»، تهران: انتشارات دریابیگی، 1393؛

 - مجید سرسنگی . «مجموعه مقالات سمینار بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات 2»، تهران: نشر موغام، 1393؛

- مجید سرسنگی . «کتاب تخصصی نقدنامه هنر»، تهران: موغام، 1393؛

- میرعلیرضا دریابیگی، مجید سرسنگی و محمدرضا شریف‌زاده. «جستارهایی در باب هنر 3»، تهران: دریابیگی، 1394؛

- مجید سرسنگی و میثم مطهری. «قران کریم و هنر»، تهران: نشر مطالعات بینارشته‌ای، 1394؛

- مجید سرسنگی . «نقدنامه  هنر- 6»، تهران: خانه هنرمندان ایران، 1394؛

- مجید سرسنگی و میثم مطهری. «اقتصاد هنر ایران»، تهران: نشر مطالعات بینارشته‌ای، 1394؛

- مجید سرسنگی . «قرآن کریم و هنر»، تهران: خانه هنرمندان ایران، 1394؛

 - مجید سرسنگی . «مجموعه مقالات همایش پژوهشی اقتصاد هنر ایران»، تهران: نشر مطالعات بینارشته‌ای، 1394؛

 - مجید سرسنگی .«جستارهایی در باب هنر 6»، تهران: دریابیگی، 1395.


فعالیت‌های اجرایی:

- عضو علی البدل هیات مدیره سازمان فرهنگی و هنری، 1387/07/20، 1390/07/20، ایران، تهران؛

- مشاور هنری شهردار تهران، 1388/02/19، 1390/02/19، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر دانشگاهی، 1389/10/08، 1390/10/08، ایران، تهران؛

- مسئول بررسی و مطالعه و تنظیم کننده پرنامه پنج ساله گروه نمایش، 1389/10/28، 1393/10/28، ایران، تهران؛

- ریاست اولین نمایشگاه بین‌المللی عرضه محصولات هنری ایرانی اسلامی، 1389/11/11، 1392/11/11، ایران، تهران؛

- مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، 1390/03/23، ایران، تهران؛

- مدیر اجرائی خانه هنرمندان ایران، 1390/03/24، 1392/03/23، ایران، تهران؛

- مشاور هنری شهردار تهران، 1390/06/02، 1393/06/02، ایران، تهران؛

- رییس تماشاخانه ایرانشهر، 1390/07/03، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، 1391/01/30، ایران، تهران؛

- مدیر مسئول مجله گذار، 1391/03/16، ایران، تهران؛

- عضو شورای عالی ادبیات نمایشی، 1391/03/22، ایران، تهران؛

- عضو شورای داوری بخش نمایشنامه نویسی سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس، 1391/03/23، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیایتگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی، 1391/04/12، 1392/04/12، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی، 1391/04/12، ایران، تهران؛

- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی «نامه هنرهای نمایشی»، 1391/04/14، ایران، تهران؛

- عضو کمیته برگزاری آزمون دکتری تئاتر، 1391/04/18، ایران، تهران؛

- عضو هیئت تحریریه مجله نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1391/07/07، 1394/07/07، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاست‌گذاری آموزشی در سازمان بسیج هنرمندان، 1391/07/15، ایران، تهران؛

- داور بخش مسابقه بین‌الملل سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، 1391/10/30، ایران، تهران؛

- عضو شورای مرکز ملی استیژ ایران، 1391/11/08، ایران، تهران؛

- عضو شورای مرکز ملی اسیتژ ایران، 1391/11/08، 1393/11/08، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایرانی، 1392/03/05، ایران، تهران؛

- مدیر مسئول مجله «نمایشخانه»، 1392/06/02، ایران، تهران؛

- عضو شورای عالی مشاوران هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی، 1392/07/07، 1393/07/07، ایران، تهران؛

- عضو شورای عالی مشاوران هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، 1392/07/07، ایران، تهران؛

- دبیر نخستین سمینار علمی «نقد بومی نمایش»، 1392/07/15، ایران، تهران؛

- مدیر مسئول خانه هنرمندان ایران، 1392/07/16، ایران، تهران؛

- مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، 1392/12/05، ایران، تهران؛

- مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، 1392/12/05، 1394/12/05، ایران، تهران؛

- عضو هیئت داوران آثار بخش بین‌الملل و مدرسان هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، 1392/12/13، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تئاتر مولوی، 1392/12/25، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تئاتر مولوی، 1392/12/25، 1394/12/25، ایران، تهران؛

- نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها، 1393/02/02، ایران، تهران؛

- نماینده مورد وثوق وزارت علوم برای بازدید جامع و تخصصی از بخش های کالبدی دانشگاه هنر اصفهان، 1393/02/02، 1394/02/02، ایران، اصفهان؛

- عضو هیئت داور آثار بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، 1393/02/15، ایران، تهران؛

- رئیس گروه تخصصی هنر دفتر گسترش آموزش عالی، 1393/02/20، 1395/02/20، ایران، تهران؛

- رئیس گروه تخصصی هنر دفتر گسترش آموزش عالی، 1393/02/20، ایران، تهران؛

- سرپرست کارگروه ویژه هنر، 1393/03/17، ایران، تهران؛

- سرپرست کارگروه ویژه هنر، 1393/03/17، 1396/03/17، ایران، تهران؛

- دبیر علمی همایش اقتصاد و هنر، 1393/03/25، ایران، تهران؛

- موسس انجمن صنفی هنرمندان تئاتر، 1393/04/24، ایران، تهران؛

- رییس کمیته تخصصی هنر، 1393/07/01، ایران، تهران؛

- عضو کمیته مشاوران جشنواره  بین‌المللی تئاتر دانشگاهیان کشور، 1393/08/01، ایران، تهران؛

- عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس انجمن صنفی هنرمندان، 1393/09/15، ایران، تهران؛

- رئیس و عضو اصلی انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران، 1393/09/15، 1396/09/15، ایران، تهران؛

- رئیس هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، 1393/09/18، ایران، تهران؛

- رئیس هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی، 1393/09/18، 1394/09/18، ایران، تهران؛

- سرپرست ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد، 1393/10/01، 1396/10/01، ایران، تهران؛

- سرپرست رشته ادبیات نمایشی، 1393/10/01، ایران، تهران؛

- مدیرعامل موسس انجمن صنفی هنرمندان تئاتر، 1393/10/01، ایران، تهران؛

- داور مسابقه بخش بین‌الملل سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، 1393/10/29، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاستگذاری سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، 1393/10/29، ایران، تهران؛

- دبیر شورای تجدید نظر دانشجویان، 1394/01/24، 1397/01/24، ایران، تهران؛

- رئیس شورای بدوی انضباطی دانشجویان، 1394/01/24، 1397/01/24، ایران، تهران؛

- عضو و دبیر نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران، 1394/01/24، 1397/01/24، ایران، تهران؛

- عضو شورای دانشگاه تهران، 1394/01/24، 1397/01/24، ایران، تهران؛

- رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشجویان دانشگاه تهران، 1394/01/24، 1397/01/24، ایران، تهران؛

- عضو و دبیر شورای فرهنگی دانشگاه تهران، 1394/01/24، 1397/01/24، ایران، تهران؛

- معاون فرهنگی دانشگاه تهران، 1394/01/26، ایران، تهران؛

- معاون فرهنگی دانشگاه تهران، 1394/01/26، 1397/01/26، ایران، تهران؛

- رئیس کمیته علمی همایش جستارهایی در باب هنر 4، 1394/01/31، 1394/01/31، ایران، تهران؛

- رئیس کمیته علمی همایش جستارهایی در باب هنر 3، 1394/01/31، 1394/01/31، ایران، تهران؛

- عضو هیئت تحریریه مجله علمی - پژوهشی هنرهای زیبا (ویزه نامه هنرهای نمایشی)وابسته به پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 1394/02/01، ایران، تهران؛

- عضو شورای تخصصی دوره دکتری داشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، 1394/02/02، 1397/02/02، ایران، تهران؛

- عضو پانزدهمین دوره هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1394/02/08، 1397/02/08، ایران، تهران؛

- سرپرستی رشته ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد، 1394/02/08، ایران، تهران؛

- مشاور هنری شهرداری تهران، 1394/03/02، ایران، تهران؛

- سردبیر مجله علمی- ترویجی برگ فرهنگ وابسته به معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، 1394/03/02، ایران، تهران؛

- عضو شورای علمی هفته پژوهش سینمای ایران، 1394/03/02، 1394/03/05، ایران، تهران؛

- ریاست هجدهمین دوره از جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، 1394/03/20، ایران، تهران؛

- دبیر علمی دومین همایش قرآن کریم و هنر، 1394/03/23، ایران، تهران؛

- سردبیر نشریه نقدنامه هنر، 1394/04/01، ایران، تهران؛

- عضو هیئت ممیزه دوره شانزدهم دانشگاه تهران، 1394/04/01، 1396/04/01، ایران، تهران؛

- سردبیر مجله گذر، 1394/05/03، ایران، تهران؛

- سیاست‌گذاری مشاوره و بهداشت روانی دانشگاه، 1394/05/19، ایران، تهران؛

- عضو هیئت تحریریه مجله علمی - پژوهشی نامه هنرهای نمایشی وابسته به دانشگاه هنر، 1394/06/01، ایران، تهران؛

- عضو هیئت موسس انجمن دانش آموختگان پردیس هنرهای زیبا، 1394/07/20، ایران، تهران؛

- دبیر کمیسیون ماده یک دانشگاه تهران، 1394/07/28، ایران، تهران؛

- مدیر مسئول مجله  شیوه، 1394/09/01، ایران، تهران؛

- عضو کمیسیون تخصصی هنر هیئت ممیزه، 1394/10/01، ایران، تهران؛

- رئیس هیئت داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394، 1394/11/05، ایران، تهران؛

- کنگره بین‌المللی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی، 1395/01/16، 1395/01/16، ایران، تهران؛

- رئیس کمیته تخصصی فرهنگ و امور دانشجویی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، 1395/06/02، 1396/06/02، ایران، تهران؛

- عضو کمیته تخصصی تلفیق مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، 1395/06/02، 1397/06/02، ایران، تهران؛

- رئیس هیئت داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 دانشگاه تهران، 1395/08/22، 1395/12/25، ایران، تهران؛

- عضو شورای راهبری و سیاست‌گذاری دانشگاه عاری از دخانیات، 1395/11/23، 1398/11/23، ایران، تهران؛

- عضو گروه تخصصی هنر شورای تحول، 1396/03/03، 1398/03/03، ایران، تهران؛

- سرپرست کل اولین المپیاد ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور، 1396/04/10، 1396/06/31، ایران، تهران؛

- مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر، 1396/04/13، 1399/04/13، ایران، تهران؛

- رئیس گروه تخصصی هنر، 1396/06/15، 1398/06/15، ایران، تهران؛

- عضو کمیسون تخصصی فرهنگی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، 1396/06/28، 1399/06/28، ایران، تهران؛

- رئیس هیئت داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1396، 1396/07/05، 1396/10/04، ایران، تهران؛

- عضو گروه ناظر بر فعالیت کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، 1396/07/10، 1398/07/10، ایران، تهران؛

- رئیس کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا، 1396/09/04، 1396/09/05، ایران، تهران؛

- عضو هیئت امنای موسسه هنرمندان پیشکسوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1396/11/09، 1397/11/09، ایران، تهران؛

- دبیر شورای سیاستگذاری آیین دانش آموختگی دانشگاه تهران، 1396/11/15، 1399/11/15، ایران، تهران؛

- عضو هیئت علمی شورای نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات شوراهای صنفی دانشگاه تهران، 1396/12/07، 1398/12/07، ایران، تهران؛

- رئیس شورای سیاست‌گذاری واحد ارتباطات با خانه و مدرسه دانشگاه تهران، 1396/12/23، 1399/12/23، ایران، تهران؛

- رئیس کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، 1397/01/20، 1399/01/20، ایران، تهران؛

- رابط ویژه حقوق شهروندی دانشگاه تهران، 1397/02/04، 1399/02/04، ایران، تهران؛

- عضو شورای سیاست‌گذاری مددکاری و اعطای وام به دانشجویان، 1397/02/29، 1399/02/29، ایران، تهران؛

- عضو کارگروه تخصصی هنر، 1398/02/02، 1398/02/02، ایران، تهران؛

- عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی رشته تئاتر، 1398/03/13، 1398/03/13، ایران، تهران؛

- مدیر کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش عالی هنر، 1398/04/17، 1400/04/17، ایران، تهران.جوایز و افتخارات در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله


 - بیست‌وهفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، ملی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1397/09/27.


داوری‌های انجام شده:

 - سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دبیرخانه تئاتر فجر، 1391/10/28؛

- هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی، دبیرخانه جشنواره، 1393/02/15؛

- سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دبیرخانه جشنواره، 1393/10/29.


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی:


    Majid Sarsangi. "Urban Spaces as Setting for Performance; The Case Study of Iran." Transformation of the urban character of Arab Cities since the late last century 1, no. 2 (2015): 51؛

    Majid Sarsangi. "Urban Spaces as a Setting for Performance: The Case Study of Iran." Transformation of the urban character of Arab Cities since the late last century 1, no. 2 (2015): 51؛

    Majid Sarsangi, and Hamed Soleimanzade. "Samuel Beckett and a New Form of Diaogue." International Journal of Music and Performing Arts 5, no. 2 (2017): 39-44؛

    Majid Sarsangi, and Hamed Soleimanzade. "IRANIAN CINEMA: PRE-REVOLUTION AND POST-REVELOUTION.." International Journal of Advanced Research 6, no. 1 (2018): 641-646؛

    Majid Sarsangi, and Hamed Soleimanzade. "Contemporary Iranian Cinema from another Perspective." Journal of Fine Arts 1, no. 3 (2018): 16-21؛

   - ژاله آموزگاریگانه و مجید سرسنگی . «تمثیل دین و درخت بنابر استدلال مزدیسنایی.»، جشن‌نامه دکتر ابوالقاسمی -، (1383)
   -  مجید سرسنگی . «توسعه فرهنگی همه جانبه و متوازن»، نامه شورا 1، 106-107 (1396): 55-58؛

   -  مجید سرسنگی و حامد سلیمانزاده. «امر واقعی و امر داستانی در سینمای عباس کیارستمی با تمرکز بر فیلم کلوزآپ و سه گانه کوکر»، هنر و تمدن شرق 1، 12 (1396): 1-10؛

  -  مجید سرسنگی و حامد سلیمان زاده. «سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما»، فصلنامه هنر و تمدن شرق 7، 25 (1398): 9-14.


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

   - مجید سرسنگی . «فضای فیزیکی در نمایش یونانی از آغاز تا دوره هلنی»، هنرهای زیبا 1، 18 (1383): 79-86؛

   - مجید سرسنگی . «نقش فضای فیزیکی در رابطه بازیگر و تماشاگر در تئاتر یونان باستان»، هنرهای زیبا -، 18 (1383): 79-85؛

   - مجید سرسنگی . «نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمایش مذهبی»، هنرهای زیبا -، 23 (1384): 97-102؛

   - مجید سرسنگی و   حسین پیر نجم الدین . «گفتمان شرق شناسانه در نمایشنامه ایرانیان»، هنرهای زیبا 1، 25 (1385): 97-102؛

   - مجید سرسنگی و مهدیه مفیدی . «بررسی بازتاب جنسیت در نمایش نامه های معاصر آمریکایی»، هنرهای زیبا 1، 27 (1385): 117-124؛

   - میثم مطهری و مجید سرسنگی . «جستار پیمایشی نقد و اجرای تئاتر دفاع مقدس در سالن های نمایشی تهران پس از انقلاب»، فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر 52، 53 (1392): 119-142؛

   - رفیق نصرتی و مجید سرسنگی . «بررسی پایان‌نامه‌های ارایه شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته هنرهای نمایشی دانشگاه سوره»، فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر 54، 55 (1392): 156-179؛

   - رفیق نصرتی، مجید سرسنگی و حسین رحمانی. «خوانش بوطیقایی تعزیه شهادت امام حسین»، فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر 58، 58 (1393): 11- 33؛

  - سید میثم مطهری، مجید سرسنگی و فرهاد مهندس پور. «ارزیابی پایان نامه های تئاتر دفاع مقدس دانشکده‌های تئاتر کشور»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 19، 1 (1394): 23؛

 - مجید سرسنگی . «نمایش خیابانی و نسبت آن با فضاهای شهری»، باغ نظر 12، 34 (1394): 37؛

  - زهرا شیخ الحکمایی و مجید سرسنگی . «پیشینه ساخت پیکره‌های خمیری و کاغذی در حوزه فرهنگ ایران براساس منابع مکتوب»، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) 22، 1 (1395): 51-58؛

  - مجید سرسنگی و حامد سلیمانزاده. «سهراب شهید ثالث و ناسینما در ایران»، باغ نظر 1، 12 (1396): 20-30؛

   - مجید سرسنگی و حامد سلیمانزاده. «سهراب شهید ثالث و ناسینما در ایران؛ مطالعه موردی : فیلم‌هایِ یک اتفاقِ ساده و طبیعتِ بی‌جان»، باغ. 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.