آرم فرهنگستان هنر
میرزایی مهرنام و نام خانوادگی :

علی اصغر میرزایی مهر

محل و تاریخ تولد :

<#f:110/>

عضو گروه :

عضو گروه تخصصی هنرهای سنتی و صنایع فرهنگستان هنر

سوابق:

- علی اصغر میرزایی مهر ، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
- مدیر گروه رشته نقاشی از سال 1392
- پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری در سالهای 1397- 1395- 1391- 1386- 1385 - 1384
مقالات :

- میرزایی مهر، علی اصغر، صادقی مهر، شیرین، (1397)، مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 هـ ، هنرهای زیبا، شماره 4 ، ص102-91
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1396)، نقدی برکتاب مناره جام ، فصلنامه نقد کتاب ، سال چهارم، شماره 16، ص 52-43
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1396)، الوان الصور و ضرورت بازنگری در منظر نقاشی ایرانی، فصلنامه نقد کتاب، سال چهارم، شماره 14و13 ،ص 76-69
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1394)، بدیع اما مشوش، نقدی برکتاب تاریخ مجسمه سازی اثر پرویز تناولی ، فصلنامه نقد کتاب، سال دوم شماره 6و 5 ، ص 98-83 .
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1394)، بازتاب فرهنگ شیعی در دیوارنگاره های بقاع متبرکه ایران ، پرتو حسن ، ص 631-616 .
میرزایی مهر، علی اصغر، (1391)، میر سیدعلی ، نقاش زندگی روزمره ، دوماهنامه فرهنگی هنری بیناب، شماره 21 ص 122-109.
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1391)، مقایسه تطبیقی گلستان هنر و مناقب هنروران ، هنرهای زیبا ، شماره 49 ، ص 57-45 .
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1388)، واقع گرایی فصل مشترک ادبیات و نقاشی در مکتب هرات ، مجموعه مقالات بهار ایرانی ، کتاب تک جلدی فرهنگستان دانشگاه الزهرا ، ص 238-213.
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1387)، نگاره های شاهنامه ، نشریه پژوهشی آینه خیال فرهنگستان هنر ، شماره 6 ، ص 60-52.
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1386)، شاهنامه کابل، همایش مکتب اصفهان فرهنگستان هنر ، کتاب تک جلدی فرهنگستان هنر ، شماره 1،  ص417-393.
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1385)، کفر آمیز اما هنرمندانه، نشریه تندیس ، شماره 85، ص 20-16.
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1384)، کمال الملک ، کمال منظره سازی در عهد قاجار ، کتاب دوم خیال شرقی ، شماره 2، ص 49-42.
- میرزایی مهر، علی اصغر، (1384)، تاراج میراث فرهنگی ، کتاب اول خیال شرقی ، شماره 1 ، ص 143-138 .
کتب منتشر شده : 

- میرزایی مهر، علی اصغر، (1395)، عبدالله خان ، انتشارات پیکره .
میرزایی مهر، علی اصغر، (1386)، نقاشی های بقاع متبرکه ایران ، انتشارات فرهنگستان هنر .
میرزایی مهر، علی اصغر، عبدی ، ناهید ، (1382)، آشنایی با مکتب های نقاشی ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش .
میرزایی مهر ، علی اصغر، قلیچ خانی ، حمیدرضا (1382)، کارشناسی ارشد هنر ، انتشارات آیندگان .
میرزایی مهر ، علی اصغر (1376) ، تاریخ هنر ایران و جهان ، انتشارات ریحانه .


 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.