فراخوان همایش«بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی»

ابونصر محمدبن محمد طرخان فارابی(د.339ق) با تالیف کتاب هایی چون الموسیقی الکبیر، احصاءالایقات و کتاب الایقات از پایه گذاران جریان اسکولاستیک (مدرسی)در موسیقی ،گسترده ای از جنوب غربی آسیا تا شمال آفریقا به شمار می رود که تاثیرات آن قرن ها در موسیقی این مناطق ادامه داشته است .

معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر بر آن است تا با برگزاری همایشی با محورهای زیر بستری برای شناخت آرای موسیقایی فارابی و نیز تاثیرات آن تا به امروز بر موسیقی حوزه ایرانی عربی ترکی فراهم آورد .محورهای پژوهشی:

  •  مباحث نظری و علمی موسیقی در آثار فارابی
  •  پیوند فلسفه و موسیقی در آثار فارابی
  •   پیوند ریاضیات و موسیقی در آثار فارابی
  •  پیوند ادبیات و موسیقی در آثار فارابی
  •  بررسی عمل و نظر موسیقایی از قرن اول تا چهارم هجری در سرزمین اسلامی
  •  شناسایی و بازخوانی نسخ خطی آثار موسیقایی فارابی
  •  تاثیر موسیقی یونان بر شکل گیری نظریات جریان اسکولاستیک
  •  آرای دیگر نظزیه پردازان جریان اسکولاستیک(چون ابن سینا وابن زیله)
  • بازتاب و تاثیر نظریات فارابی در آثار موسیقی دانان و نظام های موسیقایی بعدی

 

دبیر علمی: کاوه خورابه، دبیرعلمی اسبق زنده یاد علی اصغر بیانی


زمان برگزاری: آذرماه 1398


مهلت ارسال چکیده مقالات: ا تیرماه 1398

مهلت ارسال اصل مقالات: 1 مهر ماه 1398


رایانامه: Farabi@honar.ac.ir

سایت: www.honar.ac.ir       

                        

 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.