دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها

دانشگاه هنر تهران
دانشگاه هنر سوره

دانشكده هنر اصفهان

دانشگاه هنر تبريز

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران

دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده هنر دانشگاه شاهد

دانشكده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس

دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد  تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ

دانشكده هنر دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

دانشکده هنر دانشگاه سمنان

دانشکده هنر دانشگاه ارومیه

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دانشکده هنر و معماری صبا دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز

دانشكده هنر و معماري دانشگاه كاشان

دانشکده هنردانشگاه شهید چمران شوشتر

دانشگاه علم و هنر غیر انتفاعی اردکان

دانشکده هنر دانشگاه دامغان

دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

موسسه آموزش عالی کمال الملک نوشهر

سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

بنیاد دانشنامه نگاری ایران

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي

پژوهشكده ميراث فرهنگي و گردشگري

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران

پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات

پژوهشکده هنر های سنتی_ اسلامی اصفهان

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگي

پژوهشكده مطالعات راهبردي

پژوهشكده حوزه و دانشگاه  

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.