فراخوان مقاله کنکاشی در آثار و احوال معماران ایران زمین
سلطان محمد معمار يزدي بي گمان از نام ‌آوران و سرآمدان فن و هنر معماري ايراني در اوايل قرن يازدهم هجري است كه طراحي مجموعه بزرگ تاريخي شهر كرمان در دوره صفويه به نام وي ثبت شده و بر اساس طراحي او، اين شهر، پاگرفته و توسعه يافته است.
اين مجموعه شامل ميدان،‌ كاروانسرا، حمام، ‌مسجد،‌آب انبار، ضرابخانه،‌ چهارسوق و بازار است كه هر يك از اين بناها دورنمايي از شگفتي‌ها و راز و رمزهاي معمارانه را جلوه‌گر ساخته است.
اين معمار بزرگ، تسلطي تمام و كمال بر انواع فنون معماري ايراني و نيز مقرنس‌سازي‌، رسمي بندي و يزدي‌بندي داشته است.

به رغم تمام مهارت‌ها و توانمندي‌هاي وي، دريغمندانه تاكنون كسي در شرح احوالش تعمقي ننموده و جز نام و آثارش، كسي نمي‌داند اين معمار بزرگ كه بوده و چگونه زيسته و اگر امضاي او در پاي آثار معماريش نبود، شايد همين نام را هم از او نمي‌يافتيم. فرهنگستان هنر بر آن است تا در تداوم رويكرد تخصصي خود به حفظ، احياء، اشاعه و بازانديشي در ميراث فاخر و پر ارج معماري ايراني بمثابة يك سنت زاييده و هويت آفرين و همچنين معرفي نام آوران هنر ايران زمين با همكاري سازمانها و نهادهاي فرهنگي و علمي كرمان، همايشي در خور و شايستة شأن اين هنرمند در نيمه دوم سال جاري برگزار نمايد.


محورهاي همايش :

1. شناسايي و بررسي آثار سلطان محمد معمار يزدي
2. شيوه و سبك‌شناسي آثار معماري سلطان محمد (هندسه و فضاسازي، ابعاد و تناسبات و ...)
3. فنون و روش‌هاي تزئين در آثار معماري سلطان محمد
4. مقرنس و ‌رسمي بندي در معماري سلطان محمد
5. تأثير سلطان محمد بر شهرسازي و معماري ايران زمين به ويژه در شهر كرمان
6. تأثيرپذيري سلطان محمد از معماري بومي پيشينيان
7. هم‌نشيني هنرها در آثار سلطان محمد
8. پايگاه و جايگاه اجتماعي سلطان محمدزمان:
 اسفند 96
زمان ارسال چكيده مقالات:
30 آبان 96
زمان ارسال اصل مقالات:
 30 دي 96
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.