تشکیلات

 فرهنگستان هنر براي ارائه خدمات و انجام وظايف خود داراي ساختمانهايي با كاربري‌هاي متفاوت است. كه عبارتند از:
 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.