فرخوان نخستین هم اندیشی مقرنس شناسی عصر قاجار کاربندی گوشه سازی
 نخستین هم اندیشی مقرنس شناسی عصر قاجار (کاربندی گوشه سازی)

اگرچه مقرنس و ساير عناصر الحاقي در ابتداي پيدايش جنبه‌هاي فني و سازه‌اي داشته‌اند و بيشتر ناشي از يك ضرورت معمارانه بوده‌اند، اما به مرور زمان تكميل و تلطيف شده و پيچيدگي هاي هندسي پيدا كردند و فراتر از كاركرد فني به جنبه‌هاي زيبايي آنها توجه گرديد. چنانكه در طي قرون گذشته
به فراخور تغيير و تحولات در عرصة معماري، عناصر الحاقي مكمل فضاهاي معماري شدند و در عين حال گونه‌هاي مختلفي از قبيل مقرنس، رسمي بندي، كاسه سازي،يزدي بندي و ... در مناطق مختلف ايران به ظهور رسيد. معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر درصدد است با برگزاري نشست‌هاي تخصصي به كنكاش در مباني معماري ايراني و شناخت عناصر آن بپردازد. در نخستين نشست به واكاوي بخشي از هويت معماري ايراني، يعني مقرنس در دورة قاجار مي‌پردازد و تلاش مي‌كند ابعاد مختلف فني، مهندسي، فلسفي و زيبايي‌شناسي آن مورد نقد و نظر كارشناسان قرار گيرد.      

محورهاي اولين نشست تخصصي:
-    بررسي ويژگيهاي شكلي(formal) در مقرنس‌هاي دورة قاجار

-    ساختار هندسي و سازه‌اي كاربنديهاي اين دوره
-    گونه شناسي عناصر تشكيل دهندة كاربندي هاي دورة قاجار

-    معنا و مفهوم شناسي مقرنس، رسمي‌بندي و ساير عناصر تزييني سه بعدي
-    مواد و مصالح‌شناسي كاربندي هاي دورة قاجار
-    بررسي ارتباط كاربندي ها با ساير عناصر و فضاهاي معماري

آدرس ارسال مقالات:
تهران،خیابان ولی عصر(عج)،تقاطع خیابان طالقانی، شماره :1552

شماره تماس:
66499772

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:

20 آبان ماه 1395

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
5 مهر ماه 1395

زمان برگزاری :
15 آذر ماه 1395
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.