مسئولان
   رئیس فرهنگستان هنر: دکتر بهمن نامورمطلق

         

   سرپرست حوزه ریاست، روابط‌عمومی و بین‌الملل: عبدالرحیم فیروززاده

   دبیر: دکتر علیرضا اسماعیلی


    معاون علمی و‌ پژوهشی: منیژه کنگرانی


               

زیرمجموعه‌های فرهنگستان هنر:


   -سرپرست موسسه فرهنگي، هنري و پژوهشي صبا: دکتر محسن سلیمانی

   -سرپرست پژوهشكده هنر: دکتر علی تقوی

   -مدیرعامل موسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري: نادر قربانی‌اشیانی

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.