خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق)عنوان اصلی :

هذه کتاب خمسه نظامی

عنوان دیگر :

خمسه نظامی

زبان:

۸۸۹ق.

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۵۳۰؟ - ۶۱۴؟ق‌.تاریخ تالیف :

قرن ۶ق.

تاریخ کتابت :

۸۸۹ق.

کاتب :

-نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

«ایران»

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۳۵۲ برگ، ۲۹سطر؛ قطع: ۱۶۰× ۲۴۰ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۳۷ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

«احتمالاً تیموری»

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

«شروع نسخه با دو مجلس نگاره بزم؛ سرلوحه چهارلوح مذهب به نقوش تزئینی گل با قلم زر، آبی، لاجورد، نارنجی، صورتی و سیاه به همراه پنج سرلوحه کتیبه‌ای مذهب که عناوین کتاب‌ها در آن کتابت شده است. کتیبه‌های چهارگوش مذهب در ابتدای هر سرفصل؛ مجدول: جدول دور سطور سیاه و زر؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ زر کتابت شده است».

نوع کاغذ:

-

نوع و تزئینات جلد:

«چرم قرمز و سورمه‌ای رنگ»

آغاز:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم* هست کلید در گنج حکیـم...»

انجام:

«بر او باد فرخنده چون نام او* ز آغاز او تا به انجام او» .

انجامه:

« تمة الکتاب خمسه افتخار الحکما خواجه نظامی گنجه علیه الرحمه و ... بتوفیق الله تعالی و حسن تیسره و الصلوه علی... محمد و آله اجمعین فی التاریخ ... سنه تسع و ثمانین و ثمائما الهجره النبویه».

یادداشت تملک و سجع مهر :

«مهر چهارگوش در انتهای انجامه پایانی نسخه».موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن۶ق، هنر تیموری، خمسه‌نگاری، نسخه‌های‌ خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

« این نسخه شامل متون مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و اقبال‌نامه است».

اطلاعات تکمیلی :

نسخه به سبک هندی صحافی شده است.

 کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه استشماره نسخه :

Bibliothèque nationale de France Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ms.4.715.محل نگهداری نسخه :

کتابخانه ملی فرانسه و دانشگاه استراسبورگمنابع و ماخذ :

Les cinq poèmes de Nizami (1484[889AH]). Bibliothèque nationale de France Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ms.4.715.

 

 یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.

 فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

-تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.