خمسه نظامی گنجوی (۹۶۸ق)عنوان اصلی :

خمسه نظامی

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.تاریخ تالیف :

قرن ۶ق.

تاریخ کتابت :

۲۲جمادی الثانی سال ۹۶۸ق.

کاتب :

خیرالله بن حسین گلابی «کلابی» شوشترینگارگر :تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران - شیراز (شوشتر)

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۲۸۲برگ، ۲۹سطر؛ قطع: ۲۵۰× ۳۶۰م. م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

«۶۷ نگاره»

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

«صفویه»

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

«سرلوحه چهار لوح مذهب با نقوش تزئینی گل با قلم زر، لاجورد، آبی، قرمز، نارنجی، سیاه، سفید و پنج سرلوحه کتیبه‌ای مذهب در ابتدای هر کتاب؛ نوارهای مذهب آبی و زر رنگ در لابه‌لای ابیات؛ برخی از صفحات مزین به تشعیر؛ مجدول: جدول دور سطور لاجورد، زر، سیاه، آبی و نارنجی؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با لعاب سفیدرنگ و عناوین با رنگ زر و سفیدآب کتابت شده است».

نوع کاغذ:

-

نوع و تزئینات جلد:

«جلد ضربی طلاپوش با نقش کتیبه، ترنجک و کنجی و نقوش حیوانی اندرون، جلد سوخت معرق طلاکاری شده.»

آغاز:

«بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...»

انجام:

«بر او باد فرخنده چون نام او* از آغاز او تا بانجام او».

انجامه:

«لله الحمد که این خمسه باتمام رسید. جهت خزانه نواب نامدار.... قد حصل الفراغ من ...بحمدالله احسن توفیقه فی یوم الاثنین ثانی عشرین شهر جمادی الثانی فی سنه ثمان و ستین و تسعمائه موافق ... بخط العبد الاقل خیرالله ابن حسین کلابی شوشتری ...»

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن۶ق، هنر صفوی، خمسه‌نگاری، نسخه‌های‌خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

«این نسخه شامل متون مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبال‌نامه است».

اطلاعات تکمیلی :

« این نسخه دارای ۶۳ نگاره (شامل ۵۷ نگاره تک برگی و ۶ نگاره دو برگی است (میرزایی مهر، ۱۳۹۹)».

«مجالس و نگاره‌ها در حد کمال کار شده‌اند و تمامی شاخصه‌های دوره صفویه را دارند».

«بر روی پله‌های تخت بلقیس ملکۀ سبا که اولین نگاره نسخه نیز به شمار می‌رود نام نقاش به این صورت آمده است: «عمل آقا بهرام افشار»

«این نسخه با حمایت قاسم‌علی سلطان از سران دولت شاه طهماسب و حاکم شهر شوشتر  پدید آمده است».

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Supplément Persan 1956.محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khamseh. Nezâmi(1560-1561). Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Supplément Persan 1956.

 یادداشت حق مولف :

 

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.

 فهرست پیشینه های فارسی :

م‍ی‍رزائ‍ی‌ م‍ه‍ر، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر (۱۳۹۹). نقد و بررسی نگاره‌های خمسه نظامی گنجه‌ای: قاسم علی سلطان (مورخ ۹۶۸ھ.ق.) دستنویس به نشانی suppl persan 1956 شعبه شرقی کتابخانه ملی پاریس. تهران: میراث مکتوب.فهرست پیشینه های لاتین :

Richard, Francis (1997). Splendeurs persanes: manuscrits du XIIe au XVIIe siècle. Paris: Bibliothèque nationale de France.تصاویر گزیده صفحات :

 کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.