دیوان حسن دهلوی (۱۰۱۱ق)عنوان اصلی :

دیوان حسن دهلوی

عنوان دیگر :

دیوان حسن

زبان:

فارسی

مولف :

ح‍س‍ن‌ ده‍ل‍وی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۶۴۹؟ - ‏۷۳۸؟قتاریخ تالیف :

قرن ۸ق.

تاریخ کتابت :

بیست و هفتم محرم ۱۰۱۱ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

هند، الله آباد

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۱۸۹برگ، ۱۴سطر، اندازه سطور: ۱۰۵× ۲۰۰؛ قطع: ۲۰۵×۳۱۵ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۱۴ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

گورکانیان هند - سبک مغولی

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

سرل‍وح‍ه‌ «نیم‌تاجدار» با کتیبه زرین م‍ذه‍ب به‌ نقوش تزئینی گل با قلم زر، بنفش‌، لاج‍ورد و س‍ب‍ز؛ شرفه به رنگ لاجورد؛ حاشیه دو صفحه ابتدایی نقوش تزئینی گل و بوته؛ طلااندازی بین سطور؛ مجدول: جدول دور سطور آبی، سیاه، زر و قرمز؛ شماره گذاری تمام صفحات با عدد؛ متن با مرکب مشکی کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط‌ دار، کرم قهوه‌ای رنگ

نوع و تزئینات جلد:

جلدلاکی با نقوش تزئینی گل و نقوش هندسی به رنگ زر، «اندرون جلد آستر لاکی قرمز مجدول با نقوش تزئینی به رنگ زر». (جلد اصل نیست).

آغاز:

ای رقم رانده بر سپید و سیاه* از درون و برون ما آگاه...

انجام:

گفتا که ز ....درویش* کانرا بکمند میکشی جانب خویش.

انجامه:

کتبه المذنب الحقیر عبدالله مشکین قلم غفرالله الذنوبه و سترالله عیوبه سنه۱۰۱۱.

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ۸ق، سبک مغولی، گورکانیان هند، نقاشی هندی، نسخه‌خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه مصور و مذهب دیوان حسن دهلوی مربوط به دوره مغول که با خط نستعلیق در سال ۱۰۱۱ ق توسط عبدالله مشکین قلم کتابت شده است.

اطلاعات تکمیلی :

کاتب نسخه (عبدالله مشکین قلم) در خدمت شاهزاده سلیم پادشاه مغول که بعد از جلوس بر تخت سلطنت جهانگیرشاه نامیده شد در الله اباد هند مشغول به کار بوده است.

فهرست تصاویر در ابتدای نسخه ذکر شده است.

نگاره پایانی مربوط به چهره کاتب نسخه و شاگردش است.

واژه "کبیکج" در برگ پایانی نسخه درج شده است.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.650محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Dīvān-i Ḥasan (1011 AH/ 1602 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.650.

Walters Art Museum, W.650 online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

امیری، ناهید(‫۱۳۹۹). نسخه خطی دیوان حسن دهلوی (کتابت۱۰۱۱ق) محفوظ در موزه هنر والترز شهر بالتیمور. گلستان هنر، ۷(۲) :۸۱-۸۴.فهرست پیشینه های لاتین :

Beach, Milo Cleveland (1978). The Grand Mogul: Imperial Painting in India, 1600-1660. Williamstown, Mass: Sterling and Francine Clark Art Institute, 34.

Das, Asok Kumar (1986). Splendour of Mughal Painting. Bombay:Vakils, Feffer, and Simons, 24, pl. III.

Losty, Jeremiah P. (1982). The Art of the Book in India. London:British Library, 94.

Richard, Francis (1989). Catalogue des manuscrits persans. Paris:Bibliothèque nationale, nos. 282-3.

Seyller, John (2004). The Walters Art Museum Diwan of Amir Hasan Dihlawi and Salim's Atelier at Allahbad. in Arts ofMughal India: Studies in Honour of Robert Skelton .London:Victoria and Albert Museum, 95-110.

Ettinghausen, Richard (1961). Paintings of the Sultans and Emperors of India in American Collections. New Delhi: Lalit Kalā Akademi, pl. 8.تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.