خمسه نظامی گنجوی (۹۳۴-۹۳۵ق )عنوان اصلی :

خمسه نظامی

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

نظامی، الیاس بن یوسف‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.تاریخ تالیف :

قرن۶ق.

تاریخ کتابت :

۹۳۵-۹۳۴ق

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۲۹۷برگ، ۲۱ سطر، اندازه سطور: ۱۰۵ ×۱۹۵؛ قطع: ۱۸۰× ۳۰۰م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۲۷ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

دو صفحه اول کاملا تذهیب شده است؛ دارای سرلوحه «دوگانه» و چهار سرلوحه «کتیبه‌ای» مذهب در ابتدای هر کتاب؛ سرل‍وح‍ه‌ها‌ م‍ذه‍ب‌ به قلم زر، قرمز‌، لاج‍ورد، س‍ب‍ز، بنفش و سیاه با نقوش تزئینی گل؛ شرفه‌ها به رنگ لاجورد؛ مجدول: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، قرمز، سبز، زر و سیاه؛ حاشیه‌ برگ‌ها نقوش تزئینی گل و گیاه طلاکاری شده؛ دارای رکابه؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ قرمز کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار کرم رنگ.

نوع و تزئینات جلد:

لاکی، سرطبله‌دار با طرح "نگاره شکار بهرام گور" و "فتنه که گاو را بر دوش می‌کشد"، در پشت جلد نگاره "آبتنی کردن شیرین و به نظاره نشستن خسرو"، اندرون جلد آستر چرم قرمز رنگ با نقش ترنج، سرترنج و لچکی طلاکوب.(جلد اصل نیست و مربوط به تاریخ ۱۲۰۵ق. است، رویه‌های‌ جلد مربوط به دوره زندیه است).

آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...

انجام:

از آن می که جان داروی هوش باد*مرا شربت و شاه را نوش باد.

انجامه:

العبد حاجی یادگار الکاتب غفر ذنوبه و ستر عیوبه ۹۰۳.

یادداشت تملک و سجع مهر :

مهر بیضی شکل.


موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن۶ق، هنر صفوی، خمسه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

شامل چهار کتاب مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، هفت پیکر و اسکندرنامه است.

اطلاعات تکمیلی :

کتاب  لیلی و مجنون در این نسخه نیست.
نگاره‌های نسخه در قرن ۱۲ق. یا ۱۳ق. در هند دوباره رنگ‌آمیزی شده‌اند.
به نظر می‌رسد تاریخ کتابت انجامه پایانی جعل شده است و تاریخ نسخه از سایر انجامه‌های موجود در آن استخراج شده است.
کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.


شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.607


محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khamsah-i Niẓāmī (934-935 AH/ 1528-1529 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.607.

Walters Art Museum, W.607, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.


یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Storey, C. A. (1927). Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, Vol. 2. London: Luzac, 438-495.


تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.