مسکیننام پدیدآورنده :

مسکین

تاریخ تولد- وفات :

قرن ۱۱ق.

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

 

از نقاشان جانورساز و مجلس‌آرای مشهور هندی در اوایل قرن ۱۱ق. بود و در نقاشی‌های دیواری و چهره‌پردازی و ارائه مناظر دلفریب، قلم با حلاوت داشت و پیرو شیوه مغولی بود.  وی فرزند ماهش نقاش است که در رزم‌نامه جیپور به تنهایی چهار تصویر استادانه دارد که مسکین در این زمان‌ها  چندان شهرتی نداشته و سهم کوچکی در رزم‌نامه به عهده او بوده است. از جمله همکاران وی بساون،دسوانت، بهگوان، شانکار و منصور بودند که اغلب وی طراحی تصویر را  انجام می‌داد و سایر نقاشان، در اجرای آن شرکت می‌کردند. این استاد در کاربردقوانین پرسپکتیو، آذین ساختمان‌ها، تذهیب و آرایش البسه و لوازم زندگی و سایر نکات مشخصه تصویرسازی، نقاشی با ابتکار بود  و به حد وسواس در عمق نقوش نفوذ می‌نمود (کریم‌زاده، ۱۳۷۰: ج.۳: ۱۱۵۰ - ۱۱۵۲).

 آثار وی عبارتند از :

نگاره مجلس عروسی هلاکوخان و طوی­چنگیز با رقم «طرح و عمل مسکین».

تصویر مسافرت بابرشاه با کشتی که یک سوسمار دهان باز کرده و به کشتی حمله نمود با رقم «عمل مسکین و شانکار».

تصویر بابرشاه بر اریکه سلطنتی، شاهزادگان و درباریان با رقم «طرح مسکین عمل بهگون».

رقابت و مبارزه دو کیمیاگر که یکی از آنها دیگری را از صحنه خارج کرده که به نظر آقای کریم­زاده این یکی از بهترین کارهای اوست.

تصاویری در اکبرنامه مورخ ۱۰۱۳ق.، خمسه امیرخسرو دهلوی مورخ ۱۰۰۶ق.، جامع ­التواریخ ۱۰۰۵ ق.، بهارستان تاریخ ۱۰۰۴ق.، خمسه نظامی مضبوط در کتابخانه بریتانیا تاریخ ۱۰۰۴ق.

تصویر و طرح انواع قورباغه و غوک­های هندی در کتاب عیار دانش با رقم «طرح مسکین عمل بهوانی».

تصویر نزاع دو نفر در زیر چادر در کتاب بهارستان متعلّق به کتابخانه بادلیان. این اثر نمونه کاملی از آثار مسکین است که دارای نقوش مردان و زنان و مناظر و حیوانات است و در کتاب Art of Islam به چاپ رسیده است»(سرمدی، ۱۳۷۹: ۸۴۰ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۰: ج.۳: ۱۱۵۰ - ۱۱۵۲).

 منابع فارسی :

 

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۰). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. لندن: انتشارات ساتراپ.

 منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.624, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.