لعل چندنام پدیدآورنده :

لعل چند

تاریخ تولد- وفات :

قرن ۱۰- ۱۱ق.

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

لعل‌چند از نقّاشان چیره‌دست هندی است که توسط میرسیدعلی و عبدالصمد شیرین قلم با نقّاشی ایرانی آشنا شده و در شیوه‌ مغولی هند نقش می‌ساخته است و به نوشته‌ی استاد کریم‌زاده شیوه هندی ایرانی داشته و به غیر از این شیوه در شیوه اروپایی نیز دست داشت و چهره‌ها و فرم البسه آنان را نیکو می‌کشید.

این نقّاش که در اواخر سده‌ی دهم و اوایل سده‌ی یازدهم هجری قمری می‌زیسته در چهره‌پردازی و مجلس نگاری بزمی و رزمی مهارت داشته و از نگارگران کتاب رزم‌نامه جیپور که تاریخ ۹۹۰ ق. دارد، بهارستان جهان با تاریخ ۱۰۰۴ق.، خمسه‌نظامی کتابخانه بریتانیا با تاریخ ۱۰۰۴ق.، جامع‌التواریخ ۱۰۰۵ق.، اکبرنامه، خمسه امیرخسرو دهلوی و طوطی‌نامه است. علاوه بر آن، آثاری نیز در ایران و موزه ویکتوریا آلبرت نیز دارد(سرمدی، ۱۳۷۹: ۵۸۰ - ۵۸۱ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۶۹: ج. ۲: ۵۶۹).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۶۹). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. لندن: انتشارات ساتراپمنابع لاتین :

Khamsah-i Dihlavī (Probably 1006 AH / 1597-1598 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.624.آثار موجود در این مجموعه :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.