نارسینگ (نرسنگ)نام پدیدآورنده :

نارسینگ (نرسنگ)

تاریخ تولد- وفات :

-

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

نارسینگ (نرسنگ) از نقّاشان هندی در دوره‌ اکبرشاه (۹۶۳-۱۰۱۴ق.) است وی از نقّاشانی است که آثارش در کتب آن زمان دیده می شود، از جمله به نوشته احوال و آثار نقّاشان قدیم:

 تصویر پرجلال اکبرشاه در کتاب اکبرنامه مضبوط در کتابخانه چستربیتی با رقم «نرسنگ»؛

 تصاویری در اکبرنامه کتابخانه بریتانیا که تاریخ ۱۰۱۳ق. دارد؛

 تصاویری در نسخه نفحات الانس مولانا جامی که به سال ۱۰۱۲ ق. کتابت شده و در همان کتابخانه است(سرمدی، ۱۳۷۹: ۹۳۱ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۰: ج.۳: ۱۳۵۸).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۰). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. لندن: انتشارات ساتراپ.منابع لاتین :

Khamsah-i Dihlavī (Probably 1006 AH / 1597-1598 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.624.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.