خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌۱۱ق)عنوان اصلی :

خمسه نظامی

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

نظامی، الیاس بن یوسف‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.تاریخ تالیف :

قرن ۶ق.

تاریخ کتابت :

ق‍رن‌۱۱ق.

کاتب :

-نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۳۸۰برگ، ۲۰ سطر، اندازه سطور:۱۰۵ × ۱۹۵؛ قطع: ۱۶۵× ۲۷۰ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۳۶ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

دو صفحه اول کاملا تذهیب شده است؛ دارای شش سرلوحه مذهب؛ سرل‍وح‍ه‌‌‌ی آغازین «چهارلوح» و سرلوحه‌های دیگر به صورت «تاج‌دار و کتیبه‌ای» م‍ذه‍ب‌ به نقوش تزئینی گل با قلم زر، نارنجی، لاج‍ورد، س‍ب‍ز و بنفش؛ شرفه به رنگ لاجورد؛ مجدول: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، قرمز، زر و سیاه؛ برخی اشعار به صورت مورب کتابت شده؛ دارای رکابه؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ قرمز کتابت شده است.

نوع کاغذ:

مشخص نیست.

نوع و تزئینات جلد:

لاکی با نقوش تزئینی گل، اندرون آستر سبزتیره با نقش گل نرگس زرد رنگ، بخشی‌ از ل‍ت‌ روی‌ ج‍ل‍د شکسته و مفقود شده است(جلد اصل نیست).

آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...

انجام:

مغنی برآورد یکی نغمه روم * که خوش بود رومی درین مرز بوم.

انجامه:

-

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن۶ق، هنر صفوی، خمسه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مصور و مذهب خمسه‌نظامی که شامل کتاب‌های مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه شامل دو بخش شرفنامه و اقبالنامه است.

اطلاعات تکمیلی :

عناوین کتب در سرلوحه‌ها درج نشده است.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.612محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khamsah-i Niẓāmī (11th AH/ 17th AD). The Walters Art Museum. Ms. W.612.

Walters Art Museum, W.612, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Storey, C. A. (1927). Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, Vol. 2. London: Luzac, 438-495.تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.