خمسه نظامی گنجوی (۹۷۱ق)عنوان اصلی :

خمسه نظامی

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.تاریخ تالیف :

قرن۶ق.

تاریخ کتابت :

نیمه ربیع الثانی ۹۷۱ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۳۵۱برگ، ۲۱سطر، اندازه سطور: ۱۱۵ × ۱۷۰؛ قطع: ۱۷۰× ۲۴۰م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۳۰ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه - قاجاریه (کتابت صفویه - نگارگری صفویه و قاجاریه)

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

دارای سه سرلوحه مذهب «تاج‌دار» و دو سرلوحه «کتیبه‌ای»؛ سرل‍وح‍ه‌‌ها م‍ذه‍ب با قلم ‌زر، قرمز، لاج‍ورد، س‍ب‍ز و آبی با نقوش تزئینی گل؛ شرفه به رنگ لاجورد؛ مجدول: جدول دور سطور آبی، سیاه و زر؛ دارای رکابه؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ قرمز و عناوین با رنگ زر کتابت شده است.

نوع کاغذ:

کاغذ ته‌خط‌ دار

نوع و تزئینات جلد:

چرم قهوه‌ای رنگ، ضربی، با نقش ترنج و سرترنج، اندرون جلد آستر چرم قرمز رنگ مجدول (جلد اصل نیست).

آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...

انجام:

از آن می که جان داروی هوش باد*مرا شربت و شاه را نوش باد.

انجامه:

تمت الکتاب بعون الملک الوهاب بتاریخ منتصف شهر ربیع الثانی سنه ۹۷۱ بخط اقل الانام حبیب الله بن علی بن حسام.

یادداشت تملک و سجع مهر :

یادداشت مالکیت: باقی پاشا.

یادداشت مالکیت علی رضا بن مصطفی ۱۱۸۰ق. و مهر بیضی شکل.

مهر دایره شکل به سجع: شاه وردی غلام شاه مردان.

مهر دایره شکل به سجع: صاحب الامم.

مهر دایره شکل به سجع: علی مولا علی در چهاربرگ نسخه.موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ۶ق، هنر صفوی، هنر قاجاری، خمسه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه‌خطی مصور و مذهب خمسه نظامی که با زندگی‌نامه نظامی شروع می‌شود و شامل پنج کتاب مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه است.

اطلاعات تکمیلی :

بخش عمده نگاره‌های نسخه مربوط به قرن ۱۳ق. و دوره قاجار است.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.608محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khamsah-i Niẓāmī (971 AH/ 1563 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.608.

Walters Art Museum, W.608, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Storey, C. A. (1927). Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, Vol. 2. London: Luzac, 438-495.تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.