خمسه امیرخسرو دهلوی (۹۳۵ق)عنوان اصلی :

خمسه دهلوی

عنوان دیگر :

خمسه

زبان:

فارسی

مولف :

ام‍ی‍رخ‍س‍رو، خ‍س‍روب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، ‏‫۶۵۱ - ‏۷۲۵ق.‬


تاریخ تالیف :

قرن ۸ق.

تاریخ کتابت :

۲۳ ذی‌القعده ۹۳۵ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۲۷۴برگ،۱۷سطر، اندازه سطور: ۹۰× ۱۷۵؛ قطع: ۱۶۵×۲۷۰ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۱۳ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

«سرل‍وح‍ه‌ چهار لوح »م‍ذه‍ب با قلم زر، قرمز‌، لاج‍ورد و س‍ب‍ز به همراه «گل‌های ختایی» که درآن متنی در مدح امیرخسرو دهلوی کتابت شده است؛ چهار «سرلوحه کتیبه‌ای» مذهب و زرین با نقوش تزیینی گل در آغاز هر کتاب؛ شرفه‌ها به رنگ لاجورد؛ م‍ج‍دول‌: ج‍دول‌ دور س‍طور زر، س‍ی‍اه‌ و آب‍ی‌؛ دارای رکابه؛‌ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ آبی و زر، به صورت افقی و مورب کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار

نوع و تزئینات جلد:

لاکی با طرح صحنه‌های شکار غزال و شیر، کتیبه در پایین جلد با متن یا "شاه نجف"، «اندرون جلدلاکی قرمز مجدول با خطوط زر رنگ» (جلد اصل نیست و مربوط به سال ۱۲۷۱ق. است).

آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم* خطبه قدسست بملک قدیم...

انجام:

نامه او که حرز جانش باد* در قیامت خط امانش باد.

انجامه:

انجامه کتاب آیینه اسکندری (نام کاتب در این انجامه آمده): تم الکتاب المسمی بایینه اسکندری من کلام عمده الشعرا المحققین قدوه الفضلا المتقدمین و المتاخرین امیرخسرو دهلوی علی ید العبد المذنب الراجی پیرحسین الکاتب الشیرازی و صل الله علی سیدنا محمد و عترته الطاهرین الطیبین. انجامه کتاب هشت بهشت: تم الکتاب بعون الله الملک الوهاب و حسن توفیقه فی یوم الاربعا ثلث عشرین شهر ذی قعده سنه خمس و ثلاثین و تسعمای من الهجریه النبویه المصطفویه صلعم (صلی علی محمد و آل محمد).

یادداشت تملک و سجع مهر :

مالک قبلی نسخه  محمدعلی شیرازی پسر محمدقاسم شیرازی (۱۲۵۰ق).موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ۸ق، هنر صفوی، خمسه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مصور و مذهب خمسه دهلوی که شامل پنج کتاب مطلع الانوار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آیینه اسکندری و هشت بهشت است. در سرلوحه آغازین نام امیرخسرو دهلوی آمده است.

اطلاعات تکمیلی :

نام کاتب در انجامه کتاب آیینه اسکندی آمده است.

برخی از برگ‌های نسخه آسیب دیده و از بین رفته است.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.622محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khamsah-i Dihlavī (935 AH /1529 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.622.

Walters Art Museum, W.622, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Seyller, John (2001). Pearls of the Parrot of India: The Walters Art Museum Khamsa of Amīr Khusraw of Delhi. Baltimore: Walters Art Museum, 151.تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.