خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق)عنوان اصلی :

خمسه نظامی

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.تاریخ تالیف :

قرن‏‫ ۶ق.‏‬

تاریخ کتابت :

ربیع الاول سال ۸۸۹ق.

کاتب :

-نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

-

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۳۶۵برگ، ۱۵ سطر؛ اندازه سطور: ۱۰۷ × ۱۷۵؛ قطع: ۱۶۵× ۲۵۰ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۲۰نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

-

نوع و درجه خط:

«نستعلیق»

تزئینات متن:

پنج کتیبه مذهب در ابتدای هر کتاب مذهب به نقوش تزئینی گل با قلم به رنگ زر، لاجورد، سیاه و سبر؛ در هر برگ تعدادی از ابیات به صورت مورب در حاشیه متن کتابت شده؛ مجدول: جدول دور سطور سیاه و زر؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ سرخ کتابت شده است.

نوع کاغذ:

دولت‌آبادی ن‍خ‍ودی

نوع و تزئینات جلد:

م‍ق‍وا، روک‍ش‌ پ‍ارچ‍ه‌ای‌ راه‌ راه‌ س‍ب‍ز، م‍ش‍ک‍ی‌ و قرمز، ع‍طف‌ و دور ج‍ل‍د گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور ق‍ه‍وه‌ای‌ ت‍ی‍ره‌، ان‍درون‌ ج‍ل‍د آس‍ت‍ر ک‍اغ‍ذی‌.

آغاز:

خ‍داون‍دا در ت‍وف‍ی‍ق‌ ب‍گ‍ش‍ای‌ *ن‍ظام‍ی‌ را ره‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ن‍م‍ای‌ ...

انجام:

... ش‍ک‍ر ک‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ رس‍ی‍د * پی‍ش‍ت‍ر از ع‍م‍ر ب‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ رس‍ی‍د.

انجامه:

-

یادداشت تملک و سجع مهر :

مهر بیضی شکل به سجع: ن‍ص‍ر م‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ و ف‍ت‍ح‌ ق‍ری‍ب‌؛

مهر دایره شکل کوچک به سجع: شاه غلام‌حسین؛

مهر دایره شکل  بزرگ  ناخوانا در شش برگ از نسخه.موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی»، شعر فارسی قرن۶ق، « خمسه‌نگاری، نسخه‌های‌ خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مذهب و مصور از خمسه نظامی که شامل کتاب‌های خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه است.

اطلاعات تکمیلی :

تاریخ کتابت در برگ ۳۱۴ (شماره ۶۳۷)  بدین صوت نوشته شده: «تم الکتاب بعون الملک الوهاب فی غره ربیع الاول سنه ۸۸۹».

 آثار آب افتادگی در اوراق مشاهده شده، ل‍ب‍ه‌ اوراق‌ ان‍ت‍ه‍ای‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍وری‍ان‍ه‌ خ‍ورده‌، ب‍رخ‍ی‌ از اوراق‌ وص‍ال‍ی‌ ش‍ده‌ است.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.

 شماره نسخه :

۵-۱۵۲۷۵محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق). سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۱۵۲۷۵-۵.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به  اینجا  مراجعه فرمایید.

 فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

-تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.