خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۸۲۴ق)عنوان اصلی :

کتاب خسرو شیرین

عنوان دیگر :

خسرو و شیرین

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.تاریخ تالیف :

قرن۶ق.

تاریخ کتابت :

۲۴ربیع الثانی ۸۲۴ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

«ایران»

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۶۶برگ، ۲۵ سطر؛ سطور:۱۱۲× ۱۷۸؛ قطع: ۲۰۲× ۳۰۵ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۵ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

«تیموری» - «صفویه»

نوع و درجه خط:

تستعلیق

تزئینات متن:

«سرلوحه کتیبه‌ای مذهب به نقوش تزئینی گل با قلم به رنگ زر، لاجورد، سبز، سفید، صورتی، آبی و قرمز که عنوان کتاب در آن با سفیدآب کتابت شده است؛ شرفه به رنگ لاجورد؛ طلا اندازی و نقوش تزئینی گل در لابه لای ابیات برگ‌های ابتدایی نسخه؛ کتیبه‌های چهارگوش مذهب به نقوش تزئینی گل در ابتدای هر فصل برای کتابت عنوان؛ جداول: جدول دور سطور آبی و زر؛ حاشیه‌ صفحات نسخه رنگ‌آمیزی شده؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با سفیدآب کتابت شده است».

نوع کاغذ:

-

نوع و تزئینات جلد:

جلد ضربی طلاپوش با کتیبه، ترنجک، کنجی و نقوش گیاهی فراوان، اندرون جلد سوخت معرق با نقش ترنج و سرترنج (مربوط به قرن ۱۰ق.)

آغاز:

«خداوندا در توفیق بگشای* نظامی را در تحقیق بنمای»...

انجام:

«روانش باد جفت شادکامی* که گوید باد رحمت بر نظامی».

انجامه:

بنهایت رسید کتابت کتاب خسروشیرین که آیت مبین و خطاب مستبین خمسه متین مرشد اهل یقین شیخ نظامیست در اوان ایام تفرقه و حوادث متفرقه که مستوعب اوقات کتابت گشته بود لاجرم موجب تاخیر تمام در اتمام شد فی الرابع عشرین من الشهر الفاخر ربیع الاخر سنه ۸۲۴ ... بکتابتها العبد المفستقر الی رحمه الله الغنی اظهر السلطانی».

یادداشت تملک و سجع مهر :

«مهر‌های بیضی شکل به سجع : نقش شیر و متن عبد محمد ابراهیم ( ایتدا و پایان نسخه)».موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ۶ق، هنر تیموری، هنرصفوی،خمسه نظامی. برگزیده، خسرو و شیرین، خمسه‌نگاری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

«نسخه خطی مذهب و مصور خسرو و شیرین از خمسه حکیم نظامی گنجوی که توسط اظهر تبریزی ملقب به اظهرالسلطانی کتابت شده است».

اطلاعات تکمیلی :

دارای پنج نگاره بسیار نفیس که سبک آن مربوط به  اوایل سلطنت طهماسب صفوی است.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.

 شماره نسخه :

The John Rylands Library,The University of Manchester, U.K., Persian MS 6.

 محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khosrow and Shirin(1421 [824 AH]). The University of Manchester Library, U.K. Persian MS 6.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫ (۱۳۹۹). خسرو و شیرین نظامی به خط اظهر تبریزی (سده نهم هجری)؛ نسخه برگردان دستنویس به نشانی Persisn Ms.6 کتابخانه جان رایلندز. مقدمه نویس شیوا میهن. تهران: میراث مکتوب.فهرست پیشینه های لاتین :

B.W. Robinson (1980). Persian paintings in the John Rylands Library: a descriptive catalogue .London: Sotheby Parke Bernet.

 تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.