شاهنامه فردوسی (۹۹۸ق)عنوان اصلی :

کتاب شاهنامه

عنوان دیگر :

کتاب شاهنامه افضل المتقدمین و قدوه المتاخرین استاد حکیم فردوسی الطوسی

زبان:

فارسی

مولف :

ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق.   تاریخ تالیف :

قرن ‏‫۴ق.‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تاریخ کتابت :

۹۹۸ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران - احتمالاً شیراز

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۴۷۵برگ، ۲۹ سطر؛ سطور: ۱۶۵× ۳۰۰؛ قطع: ۳۳۵× ۴۷۶ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۵۱ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفوی - مکتب شیراز

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

«شروع و خاتمه نسخه هر کدام با دومجلس نگاره؛ سرلوحه چهار لوح مذهب با نقوش تزئینی گل با قلم زر، قرمز، نارنجی، لاجورد، آبی، بنفش، سفید و سیاه؛ طلا اندازی و نقوش مذهب مابین برخی از سطور؛ سرلوحه تاجدار کتیبه‌ای مذهب در ایتدای ابیات کتاب شاهنامه»؛ نقوش گیاهی و حیوانات در حاشیه برخی از برگ‌ها؛ «کتیبه‌های چهارگوش مذهب در ابتدای هر فصل؛ لچکی‌ها و نوارهای مورب و رنگی مذهب به نقوش تزئینی گل در لابه‌لای ابیات»؛ مجدول: جدول دور سطور نقره‌ای، قرمز، زر، سیاه و نارنجی؛ دارای رکابه؛ متن با مرکب مشکی، سرفصل‌ها با لعاب سفیدرنگ و برخی متون در حاشیه‌ برگ ‌های نسخه به رنگ قرمز کتابت شده است.

نوع کاغذ:

-

نوع و تزئینات جلد:

چرم مراکشی قرمز رنگ، ضربی، با نوارهای آبی و سبز منقوش به گل‌های تزئینی و طرح هندسی، اندرون جلد آستر پارچه‌ای ساتن سفید که دور تا دور آن چرمی با نوارهای ابریشمی آبی، سفید و قرمز.

آغاز:

«بسمله. افتتاح سخن آن به که کنند اهل کمال»...

انجام:

«هرآن کس که دارد هش و رای دین* پس از مرگ بر من کند آفرین».

انجامه:

«کتبه العبد المذنب قوام بن محمد شیرازی».

یادداشت تملک و سجع مهر :

یادداشت پایانی نسخه: این کتاب شاهنامه را ... خیرات خان از صبیه نواب خان احمدخان گیلان که حرم  محترم پادشاه علیین آشیان آمده بودند خریداری نمودند به مبلغ پنجاه پنج تومان...  بتاریخ شهر رجب المرجب سنه اربعین و الف من الهجره النبویه المصطفویه صاحبه و مالکه.

«اسامی شاه صفی الصفوی الحسینی، سلطان عبدالله قطبشاه، شاه عباس الحسینی انارالله برهانه با جوهر قرمز رنگ در برگ‌پایانی نسخه کتابت شده است».

 

 موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ‏‫۴ق.‏‬‬‬‬‬‬‬‬،هنرصفوی، مکتب شیراز شاهنامه‌نگاری»

چکیده یا خلاصه نسخه :

«نسخه‌خطی مذهب و مصور شاهنامه فردوسی که شامل مقدمه و کتاب شاهنامه است».

اطلاعات تکمیلی :

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.

 شماره نسخه :

 Islamic Manuscripts, Third Series no. 310محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Kitāb-i Shāhnāmah (1589 or 90[998AH]). Princeton University Library. Department of Rare Books and Special Collections. Manuscripts Collection. Third Series no. 310.

 یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

 

Marlow, L (1985). A Persian book of kings: the Peck Shāhnāmeh. Princeton University Library Chronicle, 46:2 (Winter 1985), pp. 192-214.

Clinton, J. W. and Simpson, M. S.(2006). How Rustam killed White Div: an interdisciplinary inquiry. in Iranian Studies, 39:2, pp. 171-197.

 تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.