شاهنامه فردوسی (۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق)عنوان اصلی :

شاهنامه

عنوان دیگر :

کتاب شاهنامه؛ لهراسب‌نامه

زبان:

فارسی

مولف :

ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق.تاریخ تالیف :

قرن ۴ق.

تاریخ کتابت :

۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

افغانستان (هرات)

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۵۳۱ برگ، ۲۱ سطر، اندازه سطور: ۱۲۵× ۲۱۵؛ قطع: ۲۳۵× ۳۶۵ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۸۳ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

«صفویه»

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

شروع متن دیباچه بدون سرلوحه؛ شروع ابیات با سرلوحه «چهار لوح» مذهب به نقوش تزئیینی گل با قلم لاجورد، زر، سبز، سیاه و قرمز؛ شرفه‌ به رنگ لاجورد؛ م‍ج‍دول‌: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، قرمز، زر و س‍ی‍اه‌؛ دارای رکابه؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با «لعاب» سفید رنگ در کتیبه‌های زرین کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته خط دار

نوع و تزئینات جلد:

جلد لاکی با نقوش حیوانی و شکل بیضی در مرکز جلد، «اندرون جلد آستر لاکی با نقش ترنج و سرترنج» (جلد اصل نیست و مربوط به قرن ۱۳ق: دوره قاجار است)

آغاز:

سپاس و آفرین مرخدای را که این جهان را آفرید... بنام خداوند جان و خرد* کزین برتر اندیشه برنگذرد...

انجام:

ورا نام کزومد نوشیروان* که بختش جوان بود و دولت جوان.

انجامه:

انجامه دیباچه: کتبه محمدمیرک‌ بن میرمحمد الحسینی استادی غفر ذنوبه و ستر عیوبه فی سنه۱۰۲۸ق. انجامه پایان جلد اول : تمت المجلد الاولی من کتاب شاهنامه حکیم فردوسی طوسی طبیب ثراه فی شهور سنه ۱۰۲۷ کتبه العبدالراجی محمدمیرک بن میرمحمد الحسینی استادی عفی عنه م تم .

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی، قرن۴ق.، هنرصفوی، شاهنامه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مصور و مذهب شاهنامه فردوسی که شامل دیباچه، کتاب شاهنامه و لهراسب نامه است.

اطلاعات تکمیلی :

این نسخه با دیباچه شاهنامه منثور ابومنصوری که به دستور  ابومنصور محمدبن عبدالرزاق طوسی به رشته تحریر درآمده است، آغاز می شود.

مشخصه‌های برخی از نگاره‌های این نسخه  به ویژگی‌های نگارگری رضا عباسی و شیخ عباسی از هنرمندان دوره صفویه مربوط است. 

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.602محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Shāhnāmah (1027-1028  AH / 1617-1619 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.602.

Walters Art Museum, W.602 online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

جعفری‌دهکردی، ناهید(۱۳۹۵). مقایسه تطبیقی نگاره‌های دو نسخه شاهنامه صفوی والترز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

 

جعفری‌دهکردی، ناهید؛ فرجی، سارا؛ ترک زاده، ابراهیم(۱۳۹۸). مقایسه تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه صفوی W602 والترز (درآوردن رستم، بیژن را از چاه). فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، ۱۳(۴۹), ۱۹۵-۲۱۷.

 فهرست پیشینه های لاتین :

Richard, Francis (1989). Catalogue des manuscrits persans. Paris:Bibliothèque nationale, no. 278.

Storey, C. A (1927). Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, Vol. 1. London: Luzac, 112-159.

Schmitz, Barbara(1981). Miniature Painting in Harāt, 1570-1640.” PhD diss., New York University, 353-358.تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.