دیوان جامی (ق‍رن‌ ۱۰ق)عنوان اصلی :

دیوان جامی

عنوان دیگر :

فتح الشباب (دیوان اول جامی)

زبان:

فارسی

مولف :

ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د،‏‫ ۸۱۷ - ‏۸۹۸ق.‏‬تاریخ تالیف :

ق‍رن‌ ۹ق.

تاریخ کتابت :

ق‍رن‌ ۱۰ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۳۰۶برگ، ۱۵سطر، اندازه سطور: ۷۰× ۱۵۵؛ قطع: ۱۶۵× ۲۷۰ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

«۱۱ نگاره»

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه - مکتب اصفهان

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

نسخه با دونگاره مجلس بزم آغاز شده؛ دو صفحه ابتدایی متن کاملاً تذهیب شده؛ دارای سرل‍وح‍ه‌ «چهار لوح» م‍ذه‍ب به ‌نقوش تزئینی گل با قلم زر، قرمز، لاج‍ورد، س‍ب‍ز، آبی و سیاه؛ شرفه به لاجورد؛ م‍ج‍دول‌: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، قرمز، خردلی، سبز، زر؛ حاشیه‌ها نقوش طلایی رنگ؛ متن با مرکب مشکی و رنگ آبی و سرفصل ها با رنگ قرمز در کتیبه‌های زرین چهارگوش کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار با حاشیه‌های طلااندازی شده

نوع و تزئینات جلد:

لاکی، سرطبله دار با صحنه‌های شکار و نقوش طبیعت، اندرون جلد آستر سوخت معرق قهوه‌ای رنگ با نقوش ملیله‌کاری، آینه کاری و طلاکاری شده (جلد اصل نیست و احتمالاً مربوط به اواخر قرن ۱۰ق. و اوایل ق‍رن‌ ۱۱ق. است).

آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست صلای سر خوان کریم...

انجام:

چه خوش باشد که در کاشانه غم* دو همدم درد دل گویند با هم.

انجامه:

تم بالخیر کتبه العبد شاه محمود نیشابوری غفر ذنوبه و ستر عیوبه.

یادداشت تملک و سجع مهر :

مهرها و نوشته‌های پاک شده مربوط به مالکیت اثر به وفور در نسخه دیده می‌شود از جمله مهر مالکیت چهارگوش به سجع :محمدامین.


موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی، قرن ۹ق، هنرصفوی، مکتب اصفهان، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مصور و مذهب از دیوان اول یا فتح الشباب جامی که توسط شاه محمود نیشابوری، یکی از بزرگترین خوشنویسان دوره صفوی کتابت شده است.

اطلاعات تکمیلی :

یکی از عناوین درج شده در ابتدای نسخه یعنی تحفه الاحرار اشتباه است. این نسخه دیوان اول جامی یا فتح الشباب است که همراه مقدمه آن در سال ۸۸۴ق. سروده شده است.
این نسخه شامل نگاره‌هایی است که بعد از تاریخ کتابت نسخه و به سبک مکتب اصفهان به تصویر کشیده شده‌اند.
کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه » بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.


شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.640


محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Dīvān-i Jāmī (10th AH/ 16th AD). The Walters Art Museum. Ms. W.640.

Walters Art Museum, W.640, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.


یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Rieu, Charles (1879-83). Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, vol. 2. London: British Museum, 643.

Richard, Francis(1989). Catalogue des manuscrits persans. Paris:Bibliothèque nationale, no. 225.

Simpson, Marianna Shreve, and Massumeh Farhad (1997). Sultan Ibrahim Mirza's Haft Awrang: A Princely Manuscript from Sixteenth-Century Iran. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art, 254-269.

Ibrāhīmī Ḥusaynī, Aḥmad(1959). Calligraphers and Painters: A Treatise by Qāḍī Aḥmad, Son of Mīr-Munshī, circa A.H. 1015 / A.D. 1606, Translated from the Persian by V. Minorsky, with an Introduction by B.N. Zakhoder; Washington, D.C.: Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art,135-8.


تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.