انوار سهیلی (۱۲۶۴ق)عنوان اصلی :

انوار سهیلی

عنوان دیگر :

کلیله و دمنه فارسی

زبان:

فارسی

مولف :

ک‍اش‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۸۴۰ - ۹۱۰ق.‏‬


تاریخ تالیف :

قرن ۹ق.

تاریخ کتابت :

۲۶ جمادی الاول ۱۲۶۴ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۱۹۳برگ، ۲۵سطر، اندازه سطور: ۱۳۵× ۲۶۵؛ قطع: ۲۱۵×۳۵۰ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۱۲۳نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

قاجاریه

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

«سرلوحه تاجدار» و کتیبه زرین مذهّب با نقوش تزئینی گل به قلم لاجورد، زر، قرمز، بنفش و نارنجی؛ م‍ج‍دول‌:ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، زر و سیاه؛ متن با مرکب مشکی و رنگ قرمز کتابت شده است.

نوع کاغذ:

احتمالاً کاغذ فارسی

نوع و تزئینات جلد:

لاکی با نقوش تزئینی گل و مرغ، «اندرون جلد آستر کاغذی نخودی رنگ» (جلد اصل است).

آغاز:

بسمله. حضرت حکیم علی الاطلاق جلت حکمته و وظایف لطایف حمد و ثنای او بحکم و ان من شی الا یسبح و بحمده بر زبان جمیع موجودات علوی و سفلی جاری و دایر است...

انجام:

چونکه بدین پایه رساندم کلام به که کنم ختم سخن والسلام.

انجامه:

تمام شدکتاب انوار سهیلی بعون الله تعالی و حسن توفیقه در روز دوشنبه بیست و ششم شهر جمادی الاول ۱۲۶۴ اتمام پذیرفت کتبه میرزا رحیم نواده مرحوم میرزا امین افشار.

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، نثر فارسی قرن ۹ق، هنر قاجاری،خط نستعلیق جلدلاکی،جلدهای قاجاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه تصویری و مذهب انوار سهیلی که در سال ۱۲۶۴ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. انوار سهیلی نسخه فارسی کلیله و دمنه (داستای بیدپای) است.

اطلاعات تکمیلی :

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.599محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Anvar-i Suhayli(1264 AH/ 1847AD). The Walters Art Museum. Ms. W.599.

Walters Art Museum, W.599, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-saیادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Losty, Jeremiah P. (1982) .The Art of the Book in India. London: British Library, 71, 87, 121-2.

Richard, Francis (1989). Catalogue des manuscrits persans. Paris:Bibliothèque nationale, nos. 358a, 381-3.

Schmitz, Barbara, et al. (1997) Islamic and Indian Manuscripts and Paintings in the Pierpont Morgan Library. New York: Pierpont Morgan Library,  58, no. 17.

Natif, Mika (2008). The SOAS Anvār-i Suhaylī: The Journey of a 'Reincarnated' Manuscript. Muqarnas ,25 : 331-358.تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.