خمسه نظامی گنجوی (۱۰۵۹ق)عنوان اصلی :

هذا کتاب خمسه مولانا شیخ نظامی

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.تاریخ تالیف :

قرن۶ق.

تاریخ کتابت :

هشتم شعبان ۱۰۵۹ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۲۸۷ برگ، ۲۵سطر، اندازه سطور: ۱۱۵×۲۳۰؛ قطع: ۱۷۰× ۲۹۵ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۲۴ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه - قاجاریه

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

دارای پنج سرلوحه «تاج‌دار» مذهب؛ سرل‍وح‍ه‌ها‌ م‍ذه‍ب‌ به قلم زر، قرمز‌، لاج‍ورد، س‍ب‍ز، بنفش، نارنجی و نقوش تزئینی‌گل؛ عنوان کتاب با رنگ قرمز در سرلوحه آغازین کتابت شده؛ طلااندازی بین برخی از سطور؛ حاشیه‌های برگ اول دو کتاب هفت‌پیکر و اسکندرنامه مذهب به نقوش تزئینی گل و دارای سرلوحه‌های «تاج‌دار کتیبه‌ای»؛ مجدول: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، قرمز، زر و سبز؛ دارای رکابه؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ قرمز و زر کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار

نوع و تزئینات جلد:

لاکی همراه با طرح ترنج، سرترنج و نقوش تزئینی گل، «اندرون جلد آستر لاکی با طرح ترنج و سرترنج و مذهب با نقوش گل و گیاه به رنگ زر، قرمز و سبز»(جلد اصل نیست و احتمالاً مربوط به اوایل قرن ۱۳ق. است).

آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...

انجام:

از آن می که جان داروی هوش باد* مرا شربت و شاه را نوش باد.

انجامه:

تمت الخمسه شیخ نظامی علیه الرحمه فی ۸ شهر شعبان سنه ۱۰۵۹ الهم اغفر لصاحبه و کاتبه، کتبه شمس الدین کرمانی.

یادداشت تملک و سجع مهر :

مهردایره شکل به سجع : ابراهیم... ۱۳۲۰؟موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن۶ق، هنر صفوی، هنر قاجاری، خمسه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مصور و مذهب خمسه نظامی که شامل پنج کتاب مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه است.

اطلاعات تکمیلی :

نگاره‌های نسخه در دو سبک صفوی و قاجاری ترسیم شده‌اند.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.611محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khamsah-i Niẓāmī (1059 AH/ 1649 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.611.

Walters Art Museum, W.611, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

-تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.