خمسه نظامی گنجوی (۹۲۲ق)عنوان اصلی :

خمسه نظامی

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.


تاریخ تالیف :

قرن ۶ق.

تاریخ کتابت :

۹۲۲ق.

کاتب :نگارگر :

<#f:608/>

تذهیب کار :سایر پدیدآورندگان :

<#f:610/>

منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

احتمالاً افغانستان امروزی

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۴۰۱برگ، ۱۹سطر، اندازه سطور: ۹۵ × ۱۸۵؛ قطع: ۱۷۵× ۲۹۰م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۳۵ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

دو صفحه اول کاملا تذهیب شده است؛ شامل سرلوحه‌ «دوگانه» مذهب با قلم زر، قرمز‌، لاج‍ورد، س‍ب‍ز و نقوش تزئینی گل و پرندگان و شمسه‌های کوچک که نام تذهیب‌کار در یکی از شمسه‌ها کتابت شده است؛ همچنین دارای پنج سرلوحه «کتیبه‌ای» در ابتدای هر کتاب مذهب با قلم زر، قرمز‌، لاج‍ورد، س‍ب‍ز و نقوش تزئینی گل؛ شرفه‌ به رنگ لاجورد؛ مجدول: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، زر و سیاه؛ مابین خطوط نقوش تزئینی گل و گیاه؛ دارای رکابه؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ آبی در کتیبه‌های مذهب با نقوش گل کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار نخودی رنگ.

نوع و تزئینات جلد:

چرم قهوه‌ای، ضربی طلاکاری شده با طرح کتیبه‌های بازویندی، کتیبه افزوده، کنجی و ترنجک، کتیبه نویسی جلد به زبان عربی ( محتوا: مدح نظامی)، «اندرون آستر چرم قهوه‌ای با نقش ترنج و سرترنج و لچکی به رنگ آبی»(جلد اصل است).

آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...

انجام:

برو باد فرخنده جون حال او* از آغاز او تا بانجام او.

انجامه:

تمت الکتاب الخمسه المبارک بعون الله تعالی و تبارک علی ید عبد الضعیف المذنب الراجی الی الرحمه الصمد القوی یار محمد الهروی غفرالله ذنوبه.(ماده تاریخ: چون شد قلم از کتابت خمسه جدا* گفتم بتاریخ دیم راه نما- گفتا به حساب اگر توهستی دانا* از راوی خمسه جوی تاریخش را).

یادداشت تملک و سجع مهر :

مهر تملک دایره شکل به سجع: حسین، ۱۳۰۸ق.

مهر به سجع: محمد اشرف بن محمد خاتم الحسینی، ۱۱۷۳ق.موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن۶ق، هنر صفوی، خمسه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

این نسخه‌ شامل کتاب‌های مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و اقبالنامه است.

اطلاعات تکمیلی :

نام تذهیب کار در برگ دوم نسخه درون یکی از شمسه‌های سرلوحه مذهب نسخه درج شده است.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.609محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khamsah-i Niẓāmī (922 AH / 1516 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.609.

Walters Art Museum, W.609, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

<#f:713/>

فهرست پیشینه های لاتین :

Gacek, Adam (2005). Persian Manuscripts in the Libraries of McGill University: Brief Union Catalogue. Montreal: McGill University Libraries, no. 111.

Storey, C. A. (1927).Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, Vol. 2. London: Luzac, 438-495.تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.