لطف الله (مذهب هندی)نام پدیدآورنده :

لطف الله (مذهب هندی)

تاریخ تولد- وفات :

قرن ۱۰- ۱۱ق.

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

تذهیب‌کار - نگارگر

معرفی :

از تذهیب‌کاران و نقاشان عهد اکبرشاه گورکانی (۹۶۳-۱۰۱۴ق.) است. از آثار دیده شده وی یک نسخه اشعار امیرخسرو دهلوی که به سال ۱۰۰۶ق. کتابت شده و اکنون متعلق به گالری هنری والتر بالتیمور است. این نسخه جلد روغنی دارد و به خط محمدحسین زرین قلم است(سرمدی، ۱۳۷۹: ۵۷۵ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۶۹: ج.۲: ۵۵۹).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملکتهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۶۹). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. لندن: انتشارات ساتراپ.منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.624, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/آثار موجود در این مجموعه :

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.