محمد علی نقاش مشهدینام پدیدآورنده :

محمد علی نقاش مشهدی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۱ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

نگارگر

معرفی :

محمدعلی منصور بن ملک حسین اصفهانی، زاده شهر اصفهان بود که در اواسط قرن یازدهم هجری قمری در آن شهر اقامت داشت و در شیوه محمد قاسم و معین مصور نقش تصویر می‌نمود (کریم‌زاده، ۱۳۶۹: ج. ۲: ۹۰۹).

محمدعلی از فعال‌ترین نقاشان اواسط قرن یازدهم هجری در ایران است که در منابع ادبی و تاریخی معاصر مورد توجه واقع نشده است. ابن سید مراد الحسینی کاتب نسخه خطی سوز و گداز، وی را «مانی زمان» ‌می‌نامد که مقایسه او با مانی، یکی از اساطیر نقاشی فارسی، موقعیت بالای اجتماعی و هنری وی را در بین همتایانش تأیید می‌کند (فرهاد، ۲۰۰۱).منابع فارسی :

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۶۹). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. لندن: انتشارات ساتراپ.منابع لاتین :

Sūz va gudāz (1068 AH/ 1657 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.649.

Farhad, Massumeh (2001). Searching for the New: Later Safavid Painting and the Suz u Gawdaz (Burning and Melting) by Naw`i Khabushani. Journal of the Walters Art Museum 51: 115-130.

آثار موجود در این مجموعه :

سوز و گداز ( کتابت۱۰۶۸ق)، موزه هنروالترز، W.649.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.