شیوداسنام پدیدآورنده :

شیوداس

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۱ق.

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

نقاش هندی است و در سده‌ی یازدهم قمری می‌زیسته است. وی در چهره‌پردازی و زیبانگاری مهارت داشته و از آثار دیده شده وی تصویر شخصی است که ریش انبوهی دارد و در اطراف اثر خطوطی به خط نستعلیق زیبا کتابت شده و با تذهیب زیبا آمده و رقم نقاش چنین بود: «شبیه میرحمله عمل شیوداس»(سرمدی، ۱۳۷۹ : ۳۲۹ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۶: ج. ۱: ۲۵۷).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. تهران: مستوفی.منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.613, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۰۴ق)، موزه هنر والترز، W.613.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.