عبدالوهاب بن عبدالفتاح بن‌ علی‬‬‬‬‬‬‬‬نام پدیدآورنده :

عبدالوهاب بن عبدالفتاح بن‌ علی‬‬‬‬‬‬‬‬

تاریخ تولد- وفات :

احتمالاً ق‍رن‌ ۱۰ق.

دوره تاریخی :

احتمالاً صفویه

حرفه :

تذهیب‌کار

معرفی :

عبدالوهاب بن عبدالفتاح بن علی تذهیب کار است. از آثار وی تذهیب نسخه خطی  خمسه نظامی به کتابت ۹۲۲ق. است که در موزه هنر والترز موجود است. نام وی در برگ دوم نسخه در یکی از شمسه‌های سرلوحه‌ی مذهب نسخه کتابت شده است.
منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Khamsah-i Niẓāmī (922 AH / 1516 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.609.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۲۲ق)، موزه هنر والترز، W.609.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.