آثار حسین زنده رودی
             

55×76سانتی‌متر
سیلک‌اسکرین روی مقوا
  52×76سانتی‌متر
سیلک‌اسکرین روی مقوا
  53×76سانتی‌متر
سیلک‌اسکرین روی مقوا

57×75سانتی‌متر
سیلک‌اسکرین روی مقوا
             

150×220سانتی‌متر
 جوهر و روان‌نویس روی کاغذ
  120×200سانتی‌متر
گواش، جوهر و ماژیک روی مقوا
  120×200سانتی‌متر
 گواش، جوهر و ماژیک روی کاغذ


             
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.