آقای کارگردان : وب سایت استاد داریوش مهرجویی رایحه عشق : وب سایت استاد محمودفرشچیان  طرحی برای استاد : وب سایت استاد مرتضی ممیز 
سرو سایه افکن : وب سایت استاد غلامحسین امیر خانی 
 صیاد رنگ ها : وب سایت استاد محمود جوادی پور 
به رنگ باران : وب سایت استاد منصوره حسینی 
نقاش آبی ها : وب سایت استاد احمد اسفندیاری 
معمار ماه : وب سایت استاد حسین لرزاده 
حکیم رنگها : وب سایت استاد حبیب الله آیت الهی