آثار مسعود عربشاهی
             

70×100سانتی‌متر
رنگ و روغن روی کاغذ
  120×145 سانتی‌متر
رنگ و روغن روی بوم
  85×100سانتی‌متر
رنگ و روغن روی بوم

68×90 سانتی‌متر
رنگ و روغن روی کاغذ
             70×90سانتی‌متر
 منو پرینت روی کاغذ
  68×90سانتی‌متر
رنگ و روغن روی بوم
  135×200سانتی‌متر
 رنگ و روغن روی بوم

135×183سانتی‌متر
رنگ و روغن روی بوم
             
             
135×200سانتی‌متر
رنگ و روغن روی بوم
           
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.