آثار منصور قندریز
             

90×120 سانتی متر
رنگ و روغن روی گونی
  90×120 سانتی متر
رنگ و روغن روی گونی
 


             
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.