ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار
خبرنامه تحلیلی نقش و نگار، از اواخر سال 1390 با هدف اطلاع رساني برنامه هاي فرهنگستان منتشر شد و شامل بخش‌هاي متعددي از جمله اخبار، گزارش‌، مصاحبه، نقد و... با محوريت فعاليت‌هاي فرهنگستان هنر بوده است.

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
  
  سری جدید  / شماره 13 / اسفند 1392

 
 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
  
 سری جدید  / شماره 12 / بهمن 1382

 


 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
  سری جدید  / شماره 11 / دي1392


ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
   سری جدید  / شماره 10 / دي1391


ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
 سری جدید  / شماره 9/  آذر 1391

 

 

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
 سری جدید  / شماره 8 / آبان 1391

 

 

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
سری جدید  / شماره 7 /  مهر1391

 

 

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
سری جدید  / شماره 6/ شهريور 1391

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
 سری جدید  / شماره 5 / مرداد 1391

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
 سری جدید  / شماره 4 /  تير 1391

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
 سری جدید  / شماره 3 / خرداد 1391

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
  سری جدید  / شماره 2 / ارديبهشت 1391
 

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
 سری جدید  / شماره 1 / اسفند
1390
 

 

 

ماهنامه خبری - تحلیلی نقش و نگار  
 
 
 سری جدید  / پيش شماره

 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.