محمد شفیع ارسنجانینام پدیدآورنده :

محمد شفیع ارسنجانی

تاریخ تولد- وفات :

قرن ۱۳-۱۴ق.

دوره تاریخی :

قاجاریه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

محمد شفیع ارسنجانی فرزند علی عسکر ارسنجانی نسخ نویس است که در هفت قلم استاد بوده است. از نمونه خطوط او عبارتند از:

یک نسخه قرآن به قلم نسخ و رقاع و نستعلیق با تاریخ ذی القعده ۱۲۹۱ق. در کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

 یک نسخه قرآن رحلی با تزئینات و خط نسخ و رقاع که جهت مظفرالدین شاه نوشته شده با رقم «حرره شفیع الارسنجانی فی سنه ۱۳۲۳ق. در کتابخانه کاخ موزه گلستان؛

یک قطعه به خط نسخ و شکسته و نستعلیق در کتابخانه آستان قدی رضوی مشهد؛

یک قطعه به خط ثلث و نسخ و رقاع و نستعلیق و شکسته و نستعلیق با تاریخ (ذی القعده) ۱۳۰۱ق. در مجموعه مهدی بیانی؛

یک نسخه صحیفه سجادیه که صفحه اول آن در موزه هنرهای تزئینی بوده است و تاریخ ۱۳۰۹ هجری قمری(سرمدی،  ۱۳۷۹: ۷۲۴).

 

 منابع فارسی :

 

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

 منابع لاتین :

-آثار موجود در این مجموعه :

 

قرآن کریم (۱۱۲۲ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۲۱۷۵.

 کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.