محمد میرک بن میرمحمدالحسینی استادینام پدیدآورنده :

محمد میرک بن میرمحمدالحسینی استادی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۱ق.

دوره تاریخی :

-

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

محمد قاسم بن محمد میرک حسینی از  خوشنویسان گمنام قرن یازدهم است. از آثار وی:

نسخه حدیقه‌الحقیقه سنایی که به قلم کتابت خفی خوش در مجموعه مهدی بیانی موجود است و چنین تمام می‌شود: «تمت الکتاب بعون الملک الوهاب، علی یدالعبد المذنب الراجی محمد قاسم بن محمد میرک الحسینی الاستادی، فی شهور سنه۱۰۵۱ق.(بیانی، ۱۳۶۳: ج.۳ -۴: ۸۱۱).

نسخه خطی شاهنامه فردوسی به کتابت ۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق. موجود در موزه هنر والترز با شماره W.602.

 منابع فارسی :

بیانی، مهدی (۱۳۶۳). احوال و آثار خوشنویسان. تهران: علمی.منابع لاتین :

Shāhnāmah (1027-1028  AH / 1617-1619 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.602.آثار موجود در این مجموعه :

شاهنامه فردوسی (کتابت ۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق)، موزه هنر والترز، W.602.
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.