ابن سیّد مرادالحسینینام پدیدآورنده :

ابن سیّد مرادالحسینی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۱ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

ابن سید مرادالحسینی که احتمالاً نام کامل او محمدزمان بن مراد کاتب حسینی مشهدی، از خوشنویسان دوره صفوی است که از آثار وی می‌توان به  نسخه‌خطی سوز و گداز موجود در  موزه هنر والترز به تاریخ  ۱۰۶۸ق اشاره نمود. وی این نسخه را به محمدعلی نقاش مشهدی تقدیم کرده است.منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Sūz va gudāz (1068 AH/ 1657 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.649.آثار موجود در این مجموعه :

سوز و گداز ( کتابت۱۰۶۸ق)، موزه هنروالترز، W.649.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.