زین العابدین عبدالرحمان جامینام پدیدآورنده :

زین العابدین عبدالرحمان جامی

تاریخ تولد- وفات :

احتمالاٌ ق‍رن‌ ۹ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

زین العابدین عبدالرحمان جامی از کاتبان و خوشنویسان دوره صفویه است. از وی نسخه خطی با عنوان دیوان حافظ به کتابت سال ۹۱۸ق. در موزه هنر والترز موجود است. در کتاب احوال و آثار خوشنویسان نام وی زین الدین جامی آمده که از کاتبان گمنام نیمه دوم قرن نهم و نیمه اول قرن دهم است و نگارنده از وی یک نسخه دیوان حافظ در موزه هنر والترز شهر بالتیمور آمریکا به قلم کتابت متوسط، به شیوه اظهر دیده است که رقم و تاریخ دارد(بیانی، ۱۳۶۳: ج. ۱-۲: ۲۲۳).منابع فارسی :

بیانی، مهدی (۱۳۶۳). احوال و آثار خوشنویسان. تهران: علمی.منابع لاتین :

Dīvān-i Ḥāfiẓ (918 AH/ 1512 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.628.آثار موجود در این مجموعه :

دیوان حافظ (کتابت ۹۱۸ق)، موزه هنر والترز، W.628.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.