شمس الدین کرمانینام پدیدآورنده :

شمس الدین کرمانی

تاریخ تولد- وفات :

احتمالاً ق‍رن‌ ۱۱ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

شمس الدین کرمانی از کاتبان و خوشنویسان دوره صفویه است. از وی نسخه خطی با عنوان خمسه نظامی به کتابت ۱۰۵۹ق. در موزه هنر والترز موجود است.منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Khamsah-i Niẓāmī (1059 AH/ 1649 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.611.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۵۹ق)،موزه هنر والترز، W.611.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.