حبیب الله بن علی بن حسامنام پدیدآورنده :

حبیب الله بن علی بن حسام

تاریخ تولد- وفات :

احتمالاٌ ق‍رن‌ ۱۰ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

حاجی یادگار کاتب از کاتبان و خوشنویسان دوره صفویه است. از وی نسخه خطی با عنوان خمسه نظامی به کتابت ۹۷۱ق. در موزه هنر والترز موجود است.منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Khamsah-i Niẓāmī (971 AH/ 1563 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.608.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۷۱ق)، موزه هنر والترز، W.608.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.