حاجی یادگار الکاتبنام پدیدآورنده :

حاجی یادگار الکاتب

تاریخ تولد- وفات :

-

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

حاجی یادگار الکاتب از کاتبان و خوشنویسان دوره صفویه است. از وی نسخه خطی با عنوان خمسه نظامی به کتابت ۹۳۵-۹۳۴ق در موزه هنر والترز  با شماره W.607 موجود است.منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Khamsah-i Niẓāmī (934-935 AH/ 1528-1529 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.607.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۳۵-۹۳۴ق)، موزه هنر والترز، W.607.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.