میرزا رحیم افشارنام پدیدآورنده :

میرزا رحیم افشار

تاریخ تولد- وفات :

قرن ۱۳ق.

دوره تاریخی :

قاجاریه

حرفه :

کاتب - خوشنویس

معرفی :

میرزا رحیم نواده میرزا امین افشار کاتب و خوشنویس دوره قاجار است. از وی نسخه خطی با عنوان انوار سهیلی به کتابت ۱۲۶۴ق. در موزه هنر والترز با شماره W.599 موجود است.منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Anvar-i Suhayli(1264 AH/ 1847AD). The Walters Art Museum. Ms. W.599.آثار موجود در این مجموعه :

انوار سهیلی (کتابت ۱۲۶۴ق)، موزه هنر والترز، W.599.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.